رفتن به نوشته‌ها

آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده

       

 

مقدمه

در اجرای بند ۳-۴  آیین ‌نامه احراز استعداد های برتر و نخبگی (موضوع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه موّرخ  ۱۴ / ۶ / ۱۳۸۵ ) و  به منظور تحقق اقدام ‌های ۵ -۲-۲ و ۶-۲-۲  از سند راهبردی کشور در امور نخبگان، اختراع  ‌های برگزیده کشور مطابق مفاد این آیین ‌نامه شناسایی و پشتیبانی می‌شوند.

 

 

مادّه۱: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این‌آیین‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. بنیاد استانی: منظور هریک از بنیادهای نخبگان استان‌های‌کشور است.

ج. معاونت علمی: منظور معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری است.

د. اختراع: منظور هریک از محصولات فکری مشمول قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری» (موضوع مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۳) است.

هـ . مخترع: منظور هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به لحاظ قانونی و بنا به اعلام مراجع رسمی، صاحب اختراع شناخته می‌شود.

و. رویداد: منظور هر یک از جشنواره‌ها، مسابقه‌ها، نمایشگاه‌ها و موارد مشابه است که به ارزیابی اختراع‌ها می‌پردازند.

ی.نهاد توانمندساز: منظور هریک از نهادها و دستگاه­هایی (مانند پارک علم و فنّاوری، مراکز رشد و جهاد دانشگاهی) است که در فرایند پشتیبانی از اختراع­ها نقش دارند.

مادّه۲: هدف

هدف از شناسایی اختراع‌های برگزیده، توانمندسازی آنها به منظور رسیدن به محصولی دانش‌بنیان، ایجاد بازار برای آنها و تکمیل چرخه ملّی نوآوری و تبدیل دارایی‌های فکری به ثروت است.

 

مادّه۳: اختراع‌های برگزیده

بنیاد همه ساله تعدادی از اختراع‌های عرضه شده را در سه سطح زیر شناسایی و برای هریک، فرایند توانمندسازی ویژه‌ای را طراحی می‌کند:

الف. اختراع‌های سطح ۳: برگزیده از میان اختراع‌های ثبت شده در مراجع رسمی و حائز ویژگی‌های مادّه ۴

ب. اختراع‌های سطح ۲: برگزیده از میان اختراع‌های سطح ۳ و حائز ویژگی‌های مادّه ۵

ج. اختراع‌های سطح ۱: برگزیده از میان اختراع‌های سطح ۲ و حائز ویژگی‌های مادّه ۶

 

 

مادّه۴: اختراع‌های سطح ۳

الف- شناسایی: این دسته از میان اختراع‌های ثبت شده رسمی و از مسیر برگزاری رویدادهای معتبر (مانند: جشنواره‌های منطقه‌ای، ملّی، خوارزمی، شیخ بهایی و رازی) و بر اساس معیارهای زیر شناسایی می‌شود:

الف- ۱. میزان تازگی اختراع در سطح ملّی وبین‌المللی

الف- ۲. طول عمر فنّاوری حاصل از اختراع

الف- ۳. آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از به‌کارگیری اختراع

الف- ۴. چگونگی مستندسازی فرایند رشد اختراع

الف- ۵. قابلیت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی حاصل از تجاری‌سازی اختراع

 

تبصره ۱: فرایند داوری هر یک از معیارهای فوق بر اساس شیوه‌نامه مصوب بنیاد صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲ : تشخیص مصادیق رویداد‌های معتبر بر عهده بنیاد است.

 

ب- پشتیبانی: به منظور هدایت اختراع‌های سطح ۳، تسهیلات توانمندساز زیر به آنها اعطا می‌شود:

ب-۱. جایزه نقدی

ب-۲. تسهیلات مالی برای مواردی نظیر: تکمیل اختراع و مستندسازی آن، در اختیار گرفتن مشاوره کارگزاران خدمات فنّاوری، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، استقرار اولیه در پارک علم و فنّاوری، تأسیس شرکت مرتبط با اختراع

ب- ۳. لحاظ امتیاز اختراع در آیین‌نامه جایزه‌های تحصیلی دانشجویان، مطابق مفاد آیین‌نامه ذی‌ربط

 

مادّه ۵: اختراع‌های سطح ۲

الف- شناسایی: این دسته از میان اختراع‌های سطح ۳ که مسیر توانمندسازی را با موفقیت طی­کرده باشند و بر اساس معیارهای زیر شناسایی می‌شود:

الف- ۱. دستیابی به نسخه تجاری‌سازی اختراع به منظور توجیه فنی و اقتصادی آن

الف- ۲. کسب مجوّزها، تأییدیه‌ها و استانداردهای داخلی و خارجی

الف-۳. میزان پیشرفت در تشکیل شرکت مرتبط با اختراع

الف- ۴. میزان پیشرفت اختراع در زمینه سرمایه‌یابی و بازاریابی

تبصره ۱: فرایند داوری هر یک از معیارهای فوق بر اساس شیوه‌نامه مصوب بنیاد صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲: اختراع‌های ثبت شده در مراجع معتبر بین‌المللی (به تأیید بنیاد)، به عنوان اختراع سطح ۲ محسوب می‌شود.

 

 

ب- پشتیبانی: به منظور هدایت اختراع‌های سطح ۲، تسهیلات توانمندساز زیر به آنها ارائه می‌شود:

ب-۱. جایزه نقدی

ب-۲. تسهیلات مالی برای تحقق مواردی نظیر: ثبت بین‌المللی اختراع، تأسیس شرکت دانش بنیان (نوپا)، آشنایی با فرایند سرمایه‌یابی و بازاریابی، تسهیل فرایند نمونه‌سازی (نیمه صنعتی) و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی

ب- ۳. لحاظ امتیاز اختراع درآیین‌نامه جایزه‌های تحصیلی دانشجویان، مطابق مفاد آیین‌نامه ذی‌ربط

ب-۴. لحاظ امتیاز اختراع درآیین‌نامه خدمت نظام‌وظیفه، مطابق مفاد آیین‌نامه ذی‌ربط

 

مادّه۶: اختراع‌های سطح ۱

الف- شناسایی: این دسته از میان اختراع‌های سطح ۲ که مسیر توانمندسازی را با موفقیت طی کرده باشند و بر اساس معیارهای زیر شناسایی می‌شود:

الف- ۱. تولید و فروش محصول یا فروش حق استفاده از اختراع

الف- ۲. جذب سرمایه‌گذار برای تولید انبوه و ارائه مدل سرمایه‌گذاری

الف- ۳. کسب مجوّزها، تأییدیه‌ها و استانداردهای داخلی و خارجی

الف- ۴. میزان پیشرفت اختراع در ایجاد و توسعه بازار

الف-۵. میزان رشد شرکت تأسیس شده

تبصره: فرایند داوری و تعیین امتیازهای هریک از معیارهای فوق با مسؤولیت معاونت علمی و بر اساس شیوه‌نامه مصوّب بنیاد اجرا می‌شود.

ب- پشتیبانی: به منظور هدایت اختراع‌های سطح ۱، تسهیلات توانمندسازی با هدف بازاریابی، مشتمل بر موارد زیر به آنها ارائه می‌شود:

ب-۱. جایزه نقدی

ب-۲. تسهیلات مالی برای تحقق مواردی نظیر: تأسیس وگسترش شرکت دانش‌بنیان، انبوه‌سازی، آشنایی با فرایندهای فروش و ایجاد بازار، شرکت در نمایشگاه‌های ملّی و بین‌المللی و انتقال فنّاوری

ب- ۳. لحاظ امتیاز اختراع در آیین‌نامه جایزه‌های تحصیلی دانشجویان، مطابق مفاد آیین‌نامه ذی‌ربط

ب-۴. لحاظ امتیاز اختراع در آیین‌نامه خدمت نظام‌وظیفه، مطابق مفاد آیین‌نامه ذی‌ربط

 

مادّه ۷: تعداد برگزیدگان و میزان تسهیلات

تعداد اختراع‌های برگزیده در هریک از سطوح سه‌گانه و میزان تسهیلات مادّی موردنیاز برای توانمندی هر دسته به طور سالانه از سوی رئیس‌بنیاد تعیین می‌شود.

 

تبصره ۱ : اعطای تسهیلات به مخترع (مخترعان)، مطابق ثبت رسمی اختراع، تعلق می‌یابد.

تبصره ۲ : برگزیدگان این‌آیین‌نامه در مدت زمان سه سال پس از برگزیده شدن، فرصت برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های این آیین‌نامه را دارند.

 

مادّه ۸: نظارت

معاونت پژوهش وبرنامه‌ریزی بنیاد، مسؤولیت تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی آیین‌نامه و نظارت بر اجرای صحیح آن را بر عهده دارد و موظف است سالانه گزارشی از عملکرد آیین‌نامه را به هیئت امنای بنیاد ارائه کند.

 

مادّه ۹ : تصویب و اجرا

این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، نه مادّه و هفت تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۴ به تصویب کمیسیون دائمی و مطابق مصوبه جلسه پنجم هیئت امنا (تبصره ۱ مادّه ۳ آیین‌نامه کمیسیون دائمی)، در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ به تصویب هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «مادّه واحده اعطای اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملّی نخبگان به نوآوران و مخترعان برگزیده» و آیین‌نامه «انتخاب و پشتیبانی برگزیدگان از میان مخترعان»، موضوع مصوبه بیست و نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیئت‌امنا در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۶ می‌شود و از تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱ لازم‌الاجراست.

منتشر شده در ثبت اختراع

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *