رفتن به نوشته‌ها

ارزش: تحقیق در عملیات و الگوی مراقبت‌های بهداشتی جدید

با وجود بعضی اختلاف‌ها در رسوم و ساز و کارهای تأمین بودجه، مراقبت بهداشتی در سطح جهانی به طور قابل توجهی در کشورهای توسعه یافته مشابه بوده و به طور فزاینده‌اینگرانی‌ها و دغدغه‌ها در هردو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به سمت همگرا شدن پیش می‌روند. الگوی غالب در مراقبت بهداشتی را معمولاًمی‌توان در یک لغت خلاصه کرد. در دهه‌های۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، این واژه شواهد بود؛ در دهه اول قرن بیست و یکم، این واژه کیفیت بود. الگوها بعضی اوقات به دلیل رهبری فکری تغییر می‌کنند، اما الگوها همچنین به دلیل فشارهای خارجی تغییر می‌کنند. فشارهای اقتصادی اثر گذار بر اقتصاد جهانی در حال قرار دادن ارزش زیادی بر روی برنامه هر سرویس بهداشتی هستند، احتمالاً به جز کشورهایی که اقتصادشان در حال گسترش پیدا کردن بوده و از یک مبنای بسیار پایین کار خود را آغازمی‌کنند. برای این کشورها، الگو این است که «مقدار بیشتر بهتر خواهد بود».در تمام کشورهایی که ۷ درصد یا بیشتر GDP خود را بر روی مراقبت بهداشتی صرف می‌کنند، الگو از کیفیت در حال تغییر پیدا کردن به ارزش است. در این مقاله در مورد الگوهای در حال تغییر مراقبت بهداشتی بحث شده و بر روی نقش کلیدی تحقیق در عملیات در دست‌یابی به مراقبت بهداشتی با ارزش خوب، تاکید می‌شود.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

In high-income settings, over the last ten years there has been a welcome focus on the quality and safety of health care and, more recently, on its sustainability or carbon footprint. The challenge of designing and implementing safer, cheaper and greener processes for health care whilst delivering high quality services in terms of clinical outcomes and patient experience is one that has been met with partial success. Operations Research (OR) has had a clear role to play in this endeavour. The improvements to be made in patient experience and/or service efficiency through smarter scheduling of outpatient clinics and operating theatres, better location of key resources and a richer understanding of the impact of variability and randomness on the operation of complex systems are well documented, at least in the OR press. However, did OR achieve in the era of quality, safety and sustainability all that it could, and if not, why not? It is important for operations researchers to ask themselves these questions at this time because the paradigm is shifting and much greater challenges lie ahead for health care and for those conducting 

Operations Research for health care

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *