رفتن به نوشته‌ها

دانلود مقالات ای اس ای

لینک دانلود مقالات 

http://isiarticles.com/ad/topic/237/2650

تکان های زیست محیطی، اقدامات کارآفرینی و ایجاد ارزش : مطالعه موردی از شرکت Trend Micro
 کد مقاله : 9478 فرمت PDF  14 صفحه سال 2007 Environmental jolts, entrepreneurial actions and value creation: A case study of Trend Micro
دانلود مقاله سفارش ترجمه
تاثیر عدم قطعیت درک شده در کنش کارآفرینانه فن آوری انرژی تجدید پذیر در حال ظهور ، پروژه های تبدیل به گاز توده زنده در هلند
 کد مقاله : 9479 فرمت PDF  19 صفحه سال 2007 The influence of perceived uncertainty on entrepreneurial action in emerging renewable energy technology; biomass gasification projects in the Netherlands
دانلود مقاله سفارش ترجمه
اقدامات کارآفرینانه مدیران شرکت : بررسی ادراک و موقعیت
 کد مقاله : 9480 فرمت PDF  12 صفحه سال 2009 Managers’ corporate entrepreneurial actions: Examining perception and position
دانلود مقاله سفارش ترجمه
تاثیر هنجارهای اجتماعی بر عمل کارآفرینانه: مدارک و شواهد از زمینه کارآفرینی زیست محیطی
 کد مقاله : 9481 فرمت PDF  17 صفحه سال 2010 The impact of social norms on entrepreneurial action: Evidence from the environmental entrepreneurship context
دانلود مقاله سفارش ترجمه
تاثیر عدم قطعیت درک شده بر عمل کارآفرینانه در انتقال به زیرساخت های انرژی کم انتشار : مورد احتراق توده زنده در هلند
 کد مقاله : 9482 فرمت PDF  15 صفحه سال 2010 The influence of perceived uncertainty on entrepreneurial action in the transition to a low-emission energy infrastructure: The case of biomass combustion in The Netherlands
دانلود مقاله سفارش ترجمه
پابرجایی شرکت : کنش کارآفرینانه و تأثیر آن بر عملکرد پروژه R & D
 کد مقاله : 9483 فرمت PDF  18 صفحه سال 2012 Corporate effectuation: Entrepreneurial action and its impact on R&D project performance
دانلود مقاله سفارش ترجمه
اقدامات کارآفرینی و اعتماد بیش از حد خوش بینانه : نقش استدلال انگیزه در معرفی محصول جدید
 کد مقاله : 9484 فرمت PDF  19 صفحه سال 2012 Entrepreneurial actions and optimistic overconfidence: The role of motivated reasoning in new product introductions
دانلود مقاله سفارش ترجمه
مدل شبیه سازی برای انگیزه دهی ایجاد کنش کارآفرینی
 کد مقاله : 9485 فرمت PDF  9 صفحه سال 2013 Simulation Model for Motivating the Creation of Entrepreneurship Actions
دانلود مقاله سفارش ترجمه

 

 
منتشر شده در عمومیمسابقه،کنفرانس، همایش

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + ده =