رفتن به نوشته‌ها

دانلود مقالات ای اس ای

لینک دانلود مقالات 

http://isiarticles.com/ad/topic/237/2650

تکان های زیست محیطی، اقدامات کارآفرینی و ایجاد ارزش : مطالعه موردی از شرکت Trend Micro
 کد مقاله : ۹۴۷۸ فرمت PDF  ۱۴ صفحه سال ۲۰۰۷ Environmental jolts, entrepreneurial actions and value creation: A case study of Trend Micro
دانلود مقاله سفارش ترجمه
تاثیر عدم قطعیت درک شده در کنش کارآفرینانه فن آوری انرژی تجدید پذیر در حال ظهور ، پروژه های تبدیل به گاز توده زنده در هلند
 کد مقاله : ۹۴۷۹ فرمت PDF  ۱۹ صفحه سال ۲۰۰۷ The influence of perceived uncertainty on entrepreneurial action in emerging renewable energy technology; biomass gasification projects in the Netherlands
دانلود مقاله سفارش ترجمه
اقدامات کارآفرینانه مدیران شرکت : بررسی ادراک و موقعیت
 کد مقاله : ۹۴۸۰ فرمت PDF  ۱۲ صفحه سال ۲۰۰۹ Managers’ corporate entrepreneurial actions: Examining perception and position
دانلود مقاله سفارش ترجمه
تاثیر هنجارهای اجتماعی بر عمل کارآفرینانه: مدارک و شواهد از زمینه کارآفرینی زیست محیطی
 کد مقاله : ۹۴۸۱ فرمت PDF  ۱۷ صفحه سال ۲۰۱۰ The impact of social norms on entrepreneurial action: Evidence from the environmental entrepreneurship context
دانلود مقاله سفارش ترجمه
تاثیر عدم قطعیت درک شده بر عمل کارآفرینانه در انتقال به زیرساخت های انرژی کم انتشار : مورد احتراق توده زنده در هلند
 کد مقاله : ۹۴۸۲ فرمت PDF  ۱۵ صفحه سال ۲۰۱۰ The influence of perceived uncertainty on entrepreneurial action in the transition to a low-emission energy infrastructure: The case of biomass combustion in The Netherlands
دانلود مقاله سفارش ترجمه
پابرجایی شرکت : کنش کارآفرینانه و تأثیر آن بر عملکرد پروژه R & D
 کد مقاله : ۹۴۸۳ فرمت PDF  ۱۸ صفحه سال ۲۰۱۲ Corporate effectuation: Entrepreneurial action and its impact on R&D project performance
دانلود مقاله سفارش ترجمه
اقدامات کارآفرینی و اعتماد بیش از حد خوش بینانه : نقش استدلال انگیزه در معرفی محصول جدید
 کد مقاله : ۹۴۸۴ فرمت PDF  ۱۹ صفحه سال ۲۰۱۲ Entrepreneurial actions and optimistic overconfidence: The role of motivated reasoning in new product introductions
دانلود مقاله سفارش ترجمه
مدل شبیه سازی برای انگیزه دهی ایجاد کنش کارآفرینی
 کد مقاله : ۹۴۸۵ فرمت PDF  ۹ صفحه سال ۲۰۱۳ Simulation Model for Motivating the Creation of Entrepreneurship Actions
دانلود مقاله سفارش ترجمه

 

 
منتشر شده در عمومیمسابقه،کنفرانس، همایش

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *