رفتن به نوشته‌ها

قرار دادن کف در صرفه جویی انرژی : مقایسه استانداردهای بهره وری منابع انرژی دولت

Putting a floor on energy savings: Comparing state energy efficiency resource standards

استانداردهای منابع بازده انرژی (ای ای آر اس) به سیاست هایی که نیازمند انرژی آب و برق و سازمان های تحت پوشش برای رسیدن به اهداف کمی، برای کاهش استفاده ی انرژی در یک سال مشخص می باشد، اشاره می کند. به طور کلی سیاست های ای ای آر اس برای فروش نیروی برق و گاز طبیعی و اوج تقاضای برق به کار گرفته می شود، با وجود این آنها اغلب سایر منابع انرژی را در اروپا کشف می کنند. مطالعه ی ما اطلاعاتی درباره تجهیزات موجود سیاست های ای ای آر اس برای فروش برق در ایالات متحده جمع اوری می کند. ما اهداف کمی را به دوره های قابل مقایسه برای مقایسه ی شدت جزئی و کمی برنامه های ای ای آر اس در سراسر ایالات تبدیل می کنیم. برنامه های ای ای آر اس اغلب تجهیزات غیرکمیشان که شامل اندازه های انعطاف پذیر، برنامه های اندازه گیری و جریمه و انگیزه های مثبت می شود، متفاوت است. ما سیاست های آمریکا را با سیاست های مشابه در اروپا مقایسه و نشریاتی را درباره ی سیاست های دربرگیرنده تغییرات اگزوژنی را که در قیمت سوخت می شود و مقالات و نشریاتی با مدیریت سودمند برنامه های کارآمد انرژی ارائه می دهیم.

نگرانی های زیادی برای خسارات زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی و هزینه های تولید و انتقال حجم ها برای اوج تقاضا، حکومت ها به طیف گسترده ای از سیاست ها برای تغییر مقدار انرژی که استفاده می کنیم و سوخت های مورد استفاده برای تولید آن در میان سیاست هایی که رسیدگی شده اند، عوارض کربن، اجازه عرضه در بازار (برنامه تجاری)، استانداردهای بزرگ منابع تجدید شدنی (آر پی اس) و استاندارهای انرژی پاک (سی ای اس)، برنامه های پاسخگویی قیمت خرده برق در زمان حال از قبیل تخفیف زمان اوج بحران یا ابزار کنترل تهویه ی هوا و برنامه های بازده انرژی برای ترویج، استفاده ی تجهیزات و لوازم خانگی ای که برق یا گاز کمتری برای سرویس دهی مصرف می کنند، رسیدگی می گردد. یکی از انواع این سیاست ها اختصاص بیشترین توجه به ویژه در سطح ایالتی در ایالات متحده؛ اما اغلب در اروپا استاندارد، منبع بالزده انرژی است. ما استانداردهای انفرادی را در بسیاری از جزئیات زیر، اما به طور کلی، برنامه های ای ای آر اس که در بر گیرنده ی قوانین و دستورات برای کاهش استفاده از برق و گاز طبیعی توسط درصد ها و مقادیر شرح داده شده به وسیله ی زمان تعیین شده است (نادل ۲۰۰۶). ۲۰ ایالت با برنامه های ای ای آر اس سازگاری پبدا کردند. برنامه در در پاور مریلند، به طور مثال پیش بینی کاهش استفاده برق در هر حجم، به وسیله ی ۱۵ درصد سطوح ۲۰۰۷ در ۲۰۱۵(قانون گذاری و اجرای انرژی مریلند). قانون و اساسنامه ایالات و کمیسیون مصرف بخش عمومی، تاسیس یا اجرای بخش سیاست های ای ای آر اس را بایست همگی (مشابه) بزرگی از دلایل اجرا نشدن استاندارها، دستور می دهد. نسبت های رایج شامل: فواید سلامت عمومی و زیست محیطی، ایجاد مشاغل سبز، تعویق پیشرفت و بهبود ساخت های برقی، کاهش گازهای گلخانه ای، صرفه جویی در انرژی، کاهش اعتماد به سوخت های فسیلی و امنیت انرژی می شود. به طور مثال در سال ۲۰۰۶ مجمع کالیفرنیا بیل نو ۲۰۲۱ ایالات که هر برنامه بازده انرژی کالیفرنیا را که به حداقل کاهش خواهد یافت، حفظ سلامت عمومی، بهبود کیفیت محیط زیست، پیشرفت اقتصادی، تحریکات اساسی، ایجاد فرصت های شغلی و کاهش تکیه بر ورود سوخت های وارداتی است، گسترش یافت. ما نگاه دقیق تری به تفاوت آینده ی سیاست های ای ای آر اس برای برقی که در ایالت مرسوم شده، می اندازیم و شدت نسبی تفاوت سیاست های ایالات، نقش تفاوت مکانیسم های انعطاف پذیر، نزدیکی به ارزیابی، اندازه گیری و رسیدگی، عدم پذیرش جرایم را ارزیابی و تعیین می کنیم. اغلب تفاوت در انگیزه های تنظیم و وضع قانون را برای برنامه های بازدهی مصرف عمومی شرح می دهیم. به منظور مقایسه ی شدت سیاست مصرفی (عمومی) در میان ایالات، ما هر یک از اهداف سیاست ای ای آر اس اسمی و کمی ایالات را برای قابل مقایسه کردن صرفه جویی انرژی سالانه و مقایسه این اهداف در پوشش ایالت و فروش انرژی کلی ترجمه می کنیم. به طور خلاصه ما اغلب به مطالعه ی سیاست های مشابه، برجسته سازی راه هایی که با سیاست های ایالات متحده تفاوت دارند می پردازیم. به علاوه تعدادی از چالش های مهم به اجرا در آمده را که رشامل فعالیت هایی با سیاست های دیگر، اثرات سوخت اگزوژن و تفاوت قیمت برق و مزایا و معایب اجزاء سیاست در میان مصارف عمومی است، می پردازیم. کشورها در توجه در شدت و انعطاف پذیری سیاست های ای ای آر اس قابل توجه هستند، اما در کل سیاست های ای ای آر اس را کمی دقیق می یابیم. سیاست ها نیازمند کاهش میانگین معدل به ۱۲/۷ درصد بار پوشیده شده و ۱۱/۵ درصد بار کل ایالت هستند. این مقادیر در افراط لزوم بازدهی گذشته در طول محدوده ی صرفه جویی انرژی از برنامه های بازدهی انرژی مورد انتظار در دهه ی آینده توسط متخصصین مشاغل خوب می باشد. ایالات اغلبدر انعطاف پذیری سیاست هایشان متنوع هستند، اخیرا ۱۳ ایالت به طور آشکار بازدهی انتشار یافته در سرمایه گذاری ها را فراتر از آنهایی که اهداف کاهش را در مشتریان برق به طور قابل توجهی برای قبول دارند، دنبال می کند؛ اما تنها ۲ ایالت بازدهی بانکداری اعتباری را دنبال می کنند. ۱۷ ایالت جریمه های ساده ای برای هدف های غیر کمی و ۱۰ ایالت جوایز مالی برای قبول اینکه جریمه بدون شرط در حواشی درست شود، اجرا می کنند. در تمام موارد، استاندارد های EERS نیازمند برنامه های بازده انرژی استفاده شده برای تولید صرفه جویی انرژی برای قبول آزمایش مزایای هزینه جایی که مزایای صرفه جویی به هزینه های تولید برق بستگی دارد، می باشد. در نتیجه تاثیر سیاست های EERS در روش های غیر منتظره ای به طور کارآمد برای تغییرات در اقتصاد مهم عرضه برق، حساس هستند. گذشته بر این، نقش مصارف تنظیم شده باید در سرویس های بازده انرژی قبل که قابل قرض دهی هستند، بازی کنند. عملکرد اخیر در بسیاری از ایالات به طور ابتدایی به مصارف تنظیم شده برای رسیدن سرویس های بازده انرژی که ممکن است برای نتیجه تجمع سیاسی از بازدهی اقتصادی کارآمدتری برخوردار باشد، بستگی دارد. اگرچه ما تجزیه و تحلیل تجربیمان را بر سیاست EERS مصرف برق متمرکز می کنیم، اما انتظار داریم روشهایمان در مورد اوج برق و کارگذاری استفاده از گاز طبیعی جواب خواهد داد و امیدواریم این عمل اساسی را برای تحقیقات بیشتر، به ویژه در آزمایش غیر موثر سیاست های EERS و مقایسه آنها با سایر سیاست های انرژی و زیست محیطی ارائه دهد. این دو چالش به دلیل اینکه این برنامه ها جدید هستند، سخت و دشوار است. به علاوه، به خاطر اینکه ایالات برای سازگاری سیاست های EERS تصافی انتخاب نمی کنند، آزمایشات تجربی اثرات آنها بسیار سخت تر می باشد. این تجدید نظر نه تنها باید برای ایالاتی که سازگاری برنامه EERS را مورد توجه قرار دادند، جالب باشد، بلکه باید برای حکومت فدرال که ممکن است به EERS به عنوان چاره ای برای مالیات و سیاست غیر عملی تولید گازهای گلخانه ای یا برنامه های محدودیت تجارت باشد، مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *