رفتن به نوشته‌ها

مهم‌ترین نرم‌افزارهای مورد استفاده در مهندسی مکانیک و کاربرد آنها

مهم‌ترین نرم‌افزارهای مورد استفاده در مهندسی مکانیک را در ادامه مطالب ببینید.

مهم‌ترین نرم‌افزارهای مورد استفاده در مهندسی مکانیک و کاربرد آنها 


ADAMS (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای دینامیکی MBD)
Working Model (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای دینامیکی MBD)
CosmosMotion (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای دینامیکی MBD)
Visual Nastran (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای دینامیکی MBD)
LS-DYNA (نرم‌افزار شبیه سازی پدیده های دینامیکی پیچیده مانند ضربه، انفجار،…)
AUTODYN (نرم‌افزار شبیه سازی پدیده های دینامیکی پیچیده مانند ضربه، انفجار،…)
Dytran (نرم‌افزار شبیه سازی پدیده های دینامیکی پیچیده مانند ضربه، انفجار،…)
Sinda (نرم‌افزار حل مسائل حرارتی پیشرفته)
Ansys (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEA)
Abaqus (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEA)
Algor (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEA)
CosmosWorks (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEA)
Comsol (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEA)
Marc (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEA)
Nisa (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEA)
NASTRAN (نرم‌افزار تحلیل تنش به روش اجزاء محدود FEA)
PATRAN (نرم‌افزاری برای مدلسازی و ایجاد مدل هندسی برای نرم‌افزار NASTRAN)
Fluent (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
Gambit (نرم‌افزاری برای مدلسازی و ایجاد مدل هندسی برای نرم‌افزار Fluent)
+Star-ccm (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
++FLO (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
++CFD (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
OpenFoam (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
fidap (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
Ansys CFX (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
Autodesk Simulation CFD (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
CosmosFlowWorks (نرم‌افزار تحلیل جریان سیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD)
Matlab (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
Mathcad (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
Maple (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
Mathematica (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
Scilab (نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)
Catia (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی ۳D CAD/CAM/CAE)
Pro/Engineer-Creo Elements/Pro (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی ۳D CAD/CAM/CAE)
NX Unigraphics (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی ۳D CAD/CAM/CAE)
SolidWorks (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی ۳D CAD)
Autodesk inventor (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی ۳D CAD)
Autodesk Mechanical Desktop (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت سه بعدی ۳D CAD)
Microstation (نرم‌افزار طراحی قطعات بصورت دو بعدی ۲D CAD)
Autodesk Autocad (نرم‌افزار طراحی بصورت دو بعدی ۲D CAD)
Autodesk Autocad Mechanical (نرم‌افزار طراحی مکانیکی قطعات)
Autodesk Autocad MEP (نرم‌افزار ترسیم نقشه تاسیسات ساختمان)
Autodesk Autocad P&ID (نرم‌افزار ترسیم نقشه پایپینگ و ابزاردقیق)
Autodesk Autocad Plant (نرم‌افزار طراحی پلنت)
PDMS (نرم‌افزار طراحی پلنت)
PDS (نرم‌افزار طراحی پلنت)
CaePipe (نرم‌افزار طراحی پایپینگ)
AutoPipe (نرم‌افزار طراحی پایپینگ)
AutoPlant (نرم‌افزار طراحی پلنت و پایپینگ)
EES (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای ترمودینامیکی و حرارتی)
CATT2 (نرم‌افزار جداول ترمودینامیکی)
Thermo-Calc (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل سیستمهای ترمودینامیکی و حرارتی)
Thermoflow (نرم‌افزار طراحی و شبیه سازی نیروگاههای حرارتی)
Carrier HAP (نرم‌افزار طراحی سیستم های تهویه مطبوع از شرکت کریر آمریکا)
CADVent (نرم‌افزار طراحی سیستم های تهویه مطبوع)
MagiCAD (نرم‌افزار طراحی سیستم های تهویه مطبوع)
Aspen B-Jac (نرم‌افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
Aspen HTFS (نرم‌افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
Aspen HX-Net (نرم‌افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
Aspen EDR (نرم‌افزار طراحی مبدلهای حرارتی)
CFTurbo (نرم‌افزار طراحی توربوماشین)
Numeca FINE/Turbo (نرم‌افزار طراحی توربوماشین)
Autodesk Alias Automotive (نرم‌افزار طراحی بدنه خودرو)
GT Suite (نرم‌افزار طراحی موتور خودرو)
Engine Analyzer Pro (نرم‌افزار طراحی موتور خودرو)
CarSim (نرم‌افزار شبیه سازی و تحلیل دینامیکی حرکت خودرو)
RcCAD-AirCAD-SpaceCAD-XFLR5 (نرم‌افزارهای طراحی هواپیما)
Autoship-NavCAD-Shipconstructor-Tribon (نرم‌افزارهای طراحی کشتی)
Robotics studio-Webots (نرم‌افزارهای طراحی ربات)
Automation Studio-Festo Fluidsim (نرم‌افزارهای طراحی مدار های هیدرولیک و پنوماتیک)
PowerShape (نرم‌افزار مدلسازی تولید قطعات CAD برای نرم‌افزار PowerMill)
PowerMill (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
MasterCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
SurfCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
EdgeCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
SolidCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
ArtCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
Esprit (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
ShopMill (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
ShopTurn (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
TopCAM (نرم‌افزار تولید به کمک کامپیوتر CAM)
TopSolid (نرم‌افزار مدلسازی تولید قطعات CAD برای نرم‌افزار TopCAM)
Moldflow (نرم‌افزار شبیه سازی تزریق پلاستیک)
Deform (نرم‌افزار آنالیز شکل دهی)
Autoform (نرم‌افزار آنالیز شکل دهی)
Qform (نرم‌افزار شبیه سازی آهنگری)
Procast (نرم‌افزار شبیه سازی ریخته گری)
Autocast (نرم‌افزار شبیه سازی ریخته گری)
WeldPlanner (نرم‌افزار شبیه سازی جوشکاری)
WeldCAD (نرم‌افزار شبیه سازی جوشکاری)
COADE CADWorx (نرم‌افزار طراحی پلنت)
COADE CAESAR II (نرم‌افزار تحلیل تنش پایپینگ)
COADE PV Elite (نرم‌افزار طراحی مخازن تحت فشار)
COADE TANK (نرم‌افزار طراحی مخازن ذخیره)
Piping systems fluid flow (نرم‌افزار تحلیل جریان پایپینگ)
Pipenet (نرم‌افزار تحلیل جریان پایپینگ)
Pipeflow (نرم‌افزار تحلیل جریان پایپینگ)
Pipesys (نرم‌افزار تحلیل جریان پایپینگ)
Pipesim (نرم‌افزار تحلیل جریان پایپینگ)
Pipephase (نرم‌افزار تحلیل جریان پایپینگ)
Epanet (نرم‌افزار طراحی لوله کشی منطقه ای و شهری)
flow master (نرم‌افزار تحلیل جریان کانال)
MSK Channel (نرم‌افزار تحلیل جریان کانال)
Flow 3D (نرم‌افزار تحلیل جریان کانال)
HEC-RAS (نرم‌افزار تحلیل جریان کانال)
Primavera (نرم‌افزار مدیریت و کنترل پروژه)
MS Project (نرم‌افزار مدیریت و کنترل پروژه)
PMBOK (نرم‌افزار مدیریت و کنترل پروژه)
Minitab (نرم‌افزار کنترل کیفیت آماری)

www.nmpa.ir

منتشر شده در رباتیک پیشرفته

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *