رفتن به نوشته‌ها

نخبگان ایرانی مقیم اروپا

لطفا برای مشاهده لیست اسامی و عکس نوابغ به ادامه مطالب مراجعه نمایید…

پروفسور سعید ایراندوست رئیس دانشگاه در سوئد


پروفسور محمد قنبری استاد دانشگاه انگلیس در رشته مخابرات

پروفسور مجتبی ناصری اولین جراح پیوند دست در اروپا


پروفسور مجید ابراهیم زاده استاد دانشگاه در انگلیس


پروفسور عطا هودآشتیان استاد سیاست دانشگاه در فرانسه


پروفسور سلمان انصاری استاد دانشگاه در آلمان


پروفسور محمد اسد زاده استاد دانشگاه در سوئد


محمد دستباز استاد دانشگاه و رئیس قسمت مولتی مدیا دانشگاه در انگلیس


 

همایون انصاری مدیر بخش

دانشگاه در انگلیسCEMS


 

پروفسور هاشم پسران استاد دانشگاه در انگلیس


 

پروفسور روزبه ایزدی زمان آبادی استاد دانشگاه در دانمارک


پروفسور تورج اتابکی استاد تاریخ معاصر در دانشگاه هلند


پروفسور فرشاد مهدی استاد دانشگاه در سوئیس


 

پروفسور امجد حاج خوانی استاد دانشگاه در سوئد


پروفسور اسماعیل صالحی سنگری استاد دانشگاه در سوئد


پروفسور سعید محمودی استاد دانشگاه در سوئد

پروفسور علی مدنی پور استاد طراحی شهری دانشگاه در انگلیس


پروفسور بیژن محمدیان استاد ریاضی دانشگاه در فرانسه


مجید میرمهدی استاد علوم کامپیوتری دانشکده در انگلیس


پروفسور عباس عدالت استاد ریاضی دانشگاه در انگلیس


پروفسور علی رضازاده مدیر گروه تحقیقی

microwave دانشگاه در انگلیس

پروفسور پرویز دبیر علائی استاد دانشگاه در انگلیس


پروفسور منوچهر فرهنگ استاد دانشگاه در سوئد


پروفسور ناصر کنعانی استاد دانشگاه در آلمان


پروفسور سعید محمودی استاد حقوق در دانشگاه سوئد


محمد حیدری ملایری ستاره شناس در فرانسه


پروفسور رای تقوی عضو هیئت علمیه دانشگاه در انگلیس

پروفسور احمد لطفی استاد دانشگاه در انگلیس


پروفسور نصیر نواب محقق شرکت

و استاد کامپیوتر دانشگاه در آلمان siemens در آلمان


پروفسور تورج ابراهیمی استاد دانشگاه در سوئیس


پروفسور علی یخکشی استاد محیط زیست در آلمان

 


آرش شریف زاده عبدی ایران شناس در دانمارکwww.topiranian.com


منتشر شده در رزومه نخبگان