فیلم تست سازه مکانیکی درس مکاترونیک۲-دی۹۴

تست سازه مکانیکی؛ دستگاه تشخیص عیوب سطحی ورق گالوانیزه؛ دانشگاه آزاد کاشان – دی ماه ۱۳۹۴
 

 

احسان شهنازی

علاقه ام به الکترونیک و کامپیوتر باعث شده در مقطع ارشد مکاترونیک رو برای ادامه تحصیل انتخاب کنم.

شما ممکن است این را هم بپسندید