۲۵ خرداد, ۱۳۹۷

mount کردن اتوماتیک درایوها در kde

از مسیر زیر اقدام گردد:

system setting / Removable Storage / Removable Drive

تیک گزینه

Enable automatic mounting….

زده شود. سپس درایوهایی که نیاز است همزمان با روشن شدن کامپیوتر مونت شوند را از جدول علامت گذاری میکنیم.

Tags: , , , , , , ,

About : MechaTronic

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *