رفتن به نوشته‌ها

روش های کشت خیار

روش کشت خیار به صورت مستقیم

پس از کود دهی به زمین اصلی و شخم و ضد عفونی کردن خاک با توجه به نوع سیستم آبیاری، زمین اصلی را آبیاری می کنیم. (مثلا جوی و پشته یا کرتی یا قطره ای) پس از چند روز که رطوبت خاک به حد گاورو رسید ، اقدام به خیساندن بذرها می نمائیم. مدت زمان خیساندن ۱۲ تا ۲۴ ساعت می باشد.

سپس در زمین اصلی و در رطوبت گاورو، نقاط کشت را انتخاب می کنیم. نکته ای که مد نظر می باشد این است که نقطه کشت بایستی در محلی انتخاب گردد که مطمئن باشیم رطوبت ناشی از آبیاری به آن نقطه می رسد.

در هر نقطه عمق کشت حدودا ۱ تا ۲ سانتی متر در نظر گرفته می شود. برای اینکه عمق کشت یکسان شود، از ابزاری به نام میخ نشاء استفاده می کنیم. سپس بذر را در داخل محل ایجاد شده به صورت افقی قرار می دهیم. و مقداری ماسه با خاک دو نم محل کشت، مخلوط کرده و بر روی بذر می ریزیم و در صورتی که مقدار ماسه ی سطح بیشتر باشد باعث حفظ رطوبت شده و دو برگ لپه ای راحت تر از داخل خاک خارج می شود.

نکته: بعد از کشت آبیاری انجام نمی گردد. تا زمانی که دو برگ لپه ای خارج شود و حتی سه برگی گردد و در این زمان با به تاخیر انداختن آبیاری تنش آبی به گیاه می دهیم که این امر باعث می گردد ریشه در همان ابتدا به سمت رطوبت حرکت کند و باعث پراکنش عمقی ریشه خواهد شد.

مدت زمان تنش بستگی به فصل و بافت خاک دارد. از ۱ هفته تا ۱ ماه متغیر است.

مشکلات  کشت مستقیم

در روش کشت مستقیم احتمال جوانه نزدن تعدادی از بوته ها وجود دارد. زمانی که برگهای دو لپه ای از داخل خاک خارج شده اند، پس از چند روز متوجه می شویم که در بعضی از نقاط کشت، جوانه زنی صورت نگرفته و نیاز به واکاری وجود دارد. که سبب غیریکنواختی رشد در داخل گلخانه خواهد شد.

خیار،گیاه کشت مستقیم می باشد. در زمانی که فصل مناسب باشد و بستر خاک گرم باشد می توانیم کشت مستقیم را انجام دهیم.

با توجه به اینکه خیار گیاه کشت مستقیم بوده و نشایی نیست ولی به خاطر استفاده از مزایای کشت نشاء می توانیم آن را به صورت کشت نشایی کشت کنیم.

 

روش کشت خیار به صورت نشاء

مزایای کشت خیار به صورت نشایی

  • استفاده بهتر از زمان، همزمان با آماده سازی زمین کشت اصلی، نشاء گیری هم انجام می گیرد. بنابراین وقفه ی کمتری در رشد خیار اتفاق می افتد.
  • تولید نشاء در یک محل محدود که خزانه نام دارد صورت می گیرد. بنابراین نگهداری گیاه و کنترل آفات و امراض گیاه بهتر صورت می گیرد.
  • چون خزانه محیط کوچکی بوده به خصوص در فصل سرد راحت تر گرم می شود. جوانه زنی سریع تر انجام می گیرد و در مصرف انرژی بسیار صرفه جویی خواهد شد.

نکته: در زمان نشاء گیری  برنامه ریزی جهت تولید نشاء و زمان آماده شدن نشاء برای انتقال که در زمان دو برگی یا سه برگی می باشد، حتما بعد از آماده سازی زمین اصلی اتفاق بیافتد، یعنی زمین اصلی زودتر از نشاء آماده شود. درغیر این صورت نشاء آماده انتقال هست ولی زمین اصلی هنوز آماده نیست. در نتیجه رشد نشاء زیاد شده و ریشه حجیم می شود و در حین انتقال به بستر اصلی ممکن است آسیب ببیند.

گلدانهای نشاء

  • جعبه ی کشت
  • گلدان نشاء
  • لیوان یکبار مصرف پلاستیکی

توجه داشته باشید که گلدان باید زهکش مناسب جهت خروج آب اضافی را داشته باشد.

بستر کشت نشاء خیار

بسترهای کشت قابل استفاده شامل پیت موس و کوکوپیت است.

روش نشاء گیری خیار

در ابتدا تعداد بذر مورد نیاز را بر اساس تراکم کشت انتخاب می کنیم.

بذور خیار گلخانه ای بایستی حتماً ضد عفونی شده باشد و تمام وسایل بایستی تمیز بوده و در صورت لزوم شسته یا ضدعفونی شود.

سپس به مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت می خیسانیم. پس از آن بستر کشت را داخل جعبه ی کشت یا گلدان می ریزیم. ۳/۲ ارتفاع را پر می کنیم، بذر خیار را بر روی بستر کشت قرار داده و به اندازه ۰.۵ تا ۱ سانتیمتر روی بذر را مجدداً بستر کشت می ریزیم:

بستر را مقداری آبیاری می کنیم و در محلی که دارای نور غیرمستقیم است قرار می دهیم. هنگام جوانه زنی دما در شب و روز معادل ۳۰ درجه سانتیگراد باشد و پس از سبز شدن جوانه ها دما در روز ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و در شب ۱۷ تا ۲۰ درجه تنظیم گردد.

می توان روی سینی های کاشت را پس از آبیاری بوسیله کاغذ یا شیشه یا پلاستیک سیاه پوشاند تا سریعتر سبز شود. پس از سبز شدن برگ های لپه ای، حفاظ برداشته شود. و به مجرد ظهو برگ های لپه ای بایستی نور کافی به گیاهان برسد.

نشاء های در حال رشد بهتر است با یک کود کامل، همراه با آب آبیاری تغذیه شوند.

رطوبت بستر کشت بایستی دائما بررسی گردد و سعی شود بستر کشت همیشه نم دار باشد. در شرایط مطلوب در روز سوم یا چهارم برگهای لپه ای از داخل بستر خارج می شود. در صورتی که داخل جعبه ی کشت بذر را کاشته باشیم دو تا سه روز بعد از خروج دو برگ لپه ای می توانیم نشاء را به زمین اصلی منتقل نمائیم و اگر کشت در گلدان نشاء صورت می گیرد، زمان انتقال نشاء به زمین اصلی پس از تشکیل برگ سوم انجام خواهد شد.

در زمان انتقال نشاء به زمین اصلی، رطوبت خاک در حد گاورو باشد. پس از آن گیاه وارد مرحله تشنگی می شود که مدت زمان آن بستگی به فصل و بافت خاک و دمای محیط متفاوت می باشد. از چند روز تا چند هفته به طول می انجامد.

توجه: بستر کشت بذرها یعنی پیت موس و کوکوپیت را میتوان ضد عفونی نمود.

 

فاصله کشت نشاء خیار در بستر

روش اول فاصله کشت نشاء خیار

در مجاورت دیوار گلخانه از دو طرف راهرویی به عرض ۱ متر مشخص می کنیم. اولین ردیف کشت را با بستن نخ در طول گلخانه مشخص می کنیم.

فاصله کشت بر روی ردیف ها ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود. ردیف دوم به فاصله ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر از ردیف اول می باشد که بابستن نخ در ابتدا و انتهای ردیف آن را مشخص می کنیم. فاصله کشت بر روی ردیف ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر است. کشت ها روی ردیف ها به صورت زیگ زاگ انجام می شود.

فاصله بین ردیف ۲ و ۳ را می توان ۱۰۰ سانتی متر در نظر گرفت. این فاصله راهرویی است که محل عبور و مرور گلخانه دار می باشد. بر روی ردیف سوم نخ کشیده می شود و بوته ابتدایی مشابه ردیف اول بر روی کشت سوم انجام می گیرد.

در ردیف ۴ به فاصله ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر از ردیف سوم انجام می گیرد. بوته ها مشابه ردیف ۲ کشت می شوند. تا حالت زیگزاگ در کشت رعایت شود.

فاصله بین ردیف ۴ و ۵ راهرو یک متری است و ردیف ۵ به فاصله ۱ متر از ردیف چهارم ایجاد می شود.

مجددا نخ کشی کرده و مشابه ردیف ۱ و ۳ کشت می شود.

به همین ترتیب تا آخر …

روش دوم کشت خیار

معمولاً ردیف ها را یک در میان ۵۰ و ۱۰۰ سانتیمتر در نظر می گیرند و روی ردیف ها کاشت بطور زیگ زاگ با فاصله ۵۰ سانتیمتر می باشد. در این روش ۲.۷ بوته در متر مربع می توان کشت نمود.

آبیاری در روزهای اول نشاء کاری لازم است، اما پس از دو هفته و ظاهر شدن ۴ برگ حقیقی برای مدتی آبیاری را کاهش می دهیم و اصطلاحاً به گیاه خیار، تشنگی می دهیم. این کار باعث می شود تا تشکیل ریشه های جدید تقویت شود.

پس از انتقال نشاء به داخل زمین، بایستی عوامل محیطی گیاه خیار تنظیم و تأمین گردد.

منبع:

http://zeraatyar.com

منتشر شده در کاشت خیار

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *