رفتن به نوشته‌ها

استفاده از تایمر در آردینو

یک ساعت=۶۰ دقیقه

۱دقیقه=۶۰ ثانیه

۱ثانیه=۱۰۰۰ میلی ثانیه

۱ دقیقه = ۶۰.۰۰۰ میلی ثانیه

۱ میلی ثانیه=۱۰۰۰ میکروثانیه

۱ ثانیه = ۱.۰۰۰.۰۰۰ میکروثانیه

https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Time.html

با استفاده از کتابخانه بالا و کدهای زیر میتوان زمان سنجی به صورت ساعت:دقیقه:ثانیه به برنامه اضافه کنیم. ضمنا کدهای زیر به گونه هست که میتوان ده ها تایمر بر مبنای آن ایجاد نمود.

///////////// TIME

if (hour() == Next_Hours_Start_Motor && minute() == Next_Minutes_Start_Motor && second() == Next_Seconds_Start_Motor )
{
digitalWrite(1, HIGH); LCD_StayOn_Motor = true; LCD_Start_Motor = false;

//روشن ماندن
Next_Hours_StayOn_Motor = hour() + Input_Hours_StayOn_Motor;
Next_Minutes_StayOn_Motor = minute() + Input_Minutes_StayOn_Motor;
Next_Seconds_StayOn_Motor = second() + Input_Seconds_StayOn_Motor;

if ( Next_Seconds_StayOn_Motor > 59 ) { Next_Seconds_StayOn_Motor -= 60; Next_Minutes_StayOn_Motor++; }
if ( Next_Minutes_StayOn_Motor > 59 ) { Next_Minutes_StayOn_Motor -= 60; Next_Hours_StayOn_Motor++; }
if ( Next_Hours_StayOn_Motor > 23) Next_Hours_StayOn_Motor -= 24;

if ( Next_Seconds_StayOn_Motor < 0 ) { Next_Seconds_StayOn_Motor += 60; Next_Minutes_StayOn_Motor++; }
if ( Next_Minutes_StayOn_Motor < 0 ) { Next_Minutes_StayOn_Motor += 60; Next_Hours_StayOn_Motor++; }
if ( Next_Hours_StayOn_Motor < 0 ) Next_Hours_StayOn_Motor += 24;
}

 

https://github.com/PaulStoffregen/Time

http://playground.arduino.cc/code/time

 

https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_MsTimer2.html

https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_TimerOne.html

https://www.arduino.cc/en/reference/libraries

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/CurieTimer1Interrupt

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/micros/

 

تایمر در آردوینو – آموزش آردوینو

منتشر شده در آردوینو

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *