رفتن به نوشته‌ها

زمانسنجی فشرده بودن کلید با استفاده از آردینو

طرح مسئله: کلید ۳ ثانیه بایستی فشرده شود تا وارد منو شویم؛

شرط ها و سایر دستورات دلخواه را به جای a++ می نویسیم.

 

int pin = A5,a=0;
bool key=true;
int duration=2500; // [ms]
unsigned long Time_Low=0;

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);

}
void loop() {

if (digitalRead(A5)==LOW )
{
if (key==true) {Time_Low = millis(); key=false;}
}
if (digitalRead(A5)==HIGH && key==false )
{
if ( (millis()-Time_Low) > duration)

     {

      a++;

      Time_Low=0;

     }
key=true;
}

Serial.print(“Key: “);
Serial.println(key); //prints time since program started

Serial.print(“a: “);
Serial.println(a); //prints time since program started

}

منتشر شده در آردوینو

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *