رفتن به نوشته‌ها

فعال سازی مد کم مصرف (SleepMode) در آردینو

مدهای کم مصرف قابل استفاده در اردینو عبارتند از:

SLEEP_MODE_IDLE
SLEEP_MODE_ADC
SLEEP_MODE_PWR_SAVE
SLEEP_MODE_STANDBY
SLEEP_MODE_PWR_DOWN

مثال

#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/io.h>

void setup() {
DDRD &= B00000011;
DDRB = B00000000;

PORTD |= B11111100;
PORTB |= B11111111;

pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,1);
}

void loop() {
delay(1000);
//کدها را اینجا وارد میکنیم
//——–
sleepNow();
}

void sleepNow()
{
attachInterrupt(0,pinFunc,LOW);
delay(100);

set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
sleep_enable();
digitalWrite(13,0);

sleep_mode();
sleep_disable();

digitalWrite(13,1);
}

void pinFunc(void)
{
detachInterrupt(0);
}

منبع: فرادرس آموزش آردینو fvee9611u

منتشر شده در آردوینو

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *