رفتن به نوشته‌ها

ATtiny13

کتابخانه زیر فقط ATtiny13 را دارد

  • https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json
  • https://mcudude.github.io/MicroCore/package_MCUdude_MicroCore_index.json
ATtiny13PinOut
ATtiny13PinOut

برای ورودی خروجی کردن پین ها در اردینو نیاز به نوشتن A نیست صرفا شماره Arduino Pin نوشته شود، بدون حرف A .

ATtiny13MinimalSetup
ATtiny13MinimalSetup

  • علاوه بر کتابخانه فوق کتابخانه زیر هم هست که امکانات بیشتری دارد و به تمام خانواده Attiny میخورد.

https://github.com/sleemanj/optiboot

برای اضافه شدن برد به اردینو لینک زیر را در پرفرنس وارد کرد.

  • https://raw.githubusercontent.com/sleemanj/optiboot/master/dists/package_gogo_diy_attiny_index.json

*Important:
pinMode() must only be used with the “digital pin numbers” 0 .. n
pins default to INPUT, you do not need to pinMode() to INPUT if you are only
ever doing an analogRead() from the pin.

analogRead() must only be used with the “analog pin numbers” A0 .. n

*یعنی نیازی به وارد کردن دستور pinmode برای پین های ورودی انالوگ مثل پتانسیومتر و سنسورها نیست.

  • شماتیک برد مثل بالایی هست. خازن بین مثبت و زمین و مقاومت ده کیلو پول آپ پین ریست.

تنظیمات منو تولز به شکل زیر انجام شود. (برای حالتی که از milis و tone و serial استفاده نمیشود.)

 


  • این کتابخانه هم هست
ATTinyCore for x4/x5/x61/x7/x8/x41/1634/828/x313 megaTinyCore for the megaavr ATtinies – Board Manager:
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json
ATtiny breakouts, mosfets, awesome prototyping board in my store http://tindie.com/stores/DrAzzy

پین های بدون کاربرد به صورت داخلی پول آپ شوند. یا به صورت خارجی
digitalwrite(pin,High);
منتشر شده در آردوینوالکترونیک و میکروکنترلر

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *