رفتن به نوشته‌ها

ترمیستور

ترمیستور با علامت ۱۰۰D-9  یعنی مقاومت ۱۰۰ اهم در دمای ۲۵ درجه و قطر ۹ میلی متر.حداکثر جریان دهی ۰.۸ آمپر می باشد.

ترمیستور با علامت ۵۰۲D-5 یعنی مقاومت ۵ کیلو اهم در دمای ۲۵ درجه و قطر۵ میلی متر. حداکثر جریان دهی ۱۰ میلی آمپر می باشد.

ترمیستور با علامت ۱۰۲D-5 یعنی مقاومت ۱ کیلو اهم در دمای ۲۵ درجه و قطر۵ میلی متر. حداکثر جریان دهی ۵۵ میلی آمپر می باشد.

 

برای استفاده به عنوان سنسور دما ترمیستور ۱۰ کیلو اهمی مناسب است.

ترمیستورهای NTC متداول‌تر بوده و در اینجا از آن استفاده شده است. همانطور که اشاره شد، برای اندازه‌گیری دما باید مقاومت ترمیستور را اندازه بگیریم. آردوینو نمی‌تواند مقاومت را مستقیما اندازه بگیرد؛ با این وجود می‌توان مقاومت ترمیستور را به طور غیرمستقیم از روی ولتاژ اندازه گرفت. برای این کار باید از یک مقاومت دیگر برای تقسیم ولتاژ استفاده کنید. مقدار این مقاومت را به اندازه مقاومت ترمیستور (kΩ ١٠) انتخاب کنید. یک سر ترمیستور را به ۵V و سر دیگر آنرا به مقاومت وصل کنید. سر دیگر مقاومت را نیز به GND متصل کنید. محل اتصال ترمیستور و مقاومت را به یکی از پایه‌های آنالوگ آردوینو وصل کنید.

شماتیک ترمیستور

با استفاده از قانون اهم مقاومت ترمیستور به صورت زیر به دست می‌آید (Rt مقاومت ترمیستور، R مقاومت خارجی و Vt ولتاژ محل اتصال ترمیستور و مقاومت است که به ورودی آنالوگ وصل شده است).

جریان عبوری از دو مقاومت یکسان است:

رابطه1

پس طبق قانون اهم خواهیم داشت:

رابطه2

یا

رابطه3

…………………………………………….

………………………………………….

مدار ترمیستور

یک مرحله دیگر تا محاسبه دما وجود دارد و آن ارتباط دادن مقاومت ترمیستور به دمای آن است. روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از معروف‌ترین آنها، استفاده از معادله استین-هارت است. در این روش از یک چندجمله‌ای لگاریتمی برای تخمین دما استفاده می‌شود و دقت خوبی دارد. معادله استین-هارت به صورت زیر است:

رابطه4

………………………………

به طور کلی برای بدست آوردن رابطه بین دما و مقاومت در ترمیستورهای نوع NTC از معادله های بتا(Beta Equation) و استین هارت استفاده می شود، که معادله استین هارت نسبت به بتا رایج تر می باشد. استین هارت یک معادله چند جمله ای مرتبه سوم می باشد، که در محدوده ی دمایی ۸۰- تا ۲۶۰ درجه سانتی گراد هم خوانی خوبی با نمودار مربوط به تغییرات دمای ترمیستور نوع NTC دارد. رابطه آن به صورت زیر می باشد:

۱/T = A + B(ln R) + C(ln R)2

در این رابطه، R مقاومت ترمیستور، T دما برحسب کلوین، A و B و C پارامترهای ثابتی هستند که به نوع ترمیستور وابسته اند.  مقادیر محاسبه شده برای این پارامترهای ثابت مربوط به ترمیستور ۱۰ کیلو که در این مقاله از آن استفاده شده است، برابر است با:

A = 0.001125308852122

B = 0.000234711863267

C = 0.000000085663516

…………………………………..

این معادله دما را بر حسب درجه کلوین می‌دهد. بنابراین به راحتی با کم کردن مقدار ٢٧٣.١۵ دما بر حسب درجه سانتیگراد به دست می‌آید. از آنجا که در این معادله از لگاریتم استفاده شده است، باید کتابخانه math آردوینو را فراخوانی کنید. نرم‌افزار آردوینو را باز کنید؛ کد زیر را در آن کپی کرده و اجرا کنید. پنجره سریال مانیتور را باز کرده و مقدار دما را مشاهده کنید.

 

/*
SanatBazar
Arduino Tutorial Series
Author: Davood Dorostkar
Website: www.sanatbazar.com

*/

#include <math.h>
float A = 0.001125308852122;
float B = 0.000234711863267;
float C = 0.000000085663516;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  float volt = analogRead(A0);
  volt = map(volt, 0, 1023, 0, 5);
  float thermistorR = 10000 * (5.0 / volt - 1); //Voltage to resistance conversion
  float ln_R = log(thermistorR);
  float temp = 1 / (A + B * ln_R + C * pow(ln_R, 3) ); //Steinhart–Hart equation
  temp-=273.15;
  Serial.print("Temperature= ");
  Serial.println(temp);
  delay(1000);
}

 

http://www.sanatbazar.com/tech/electronic/item/115


باید حداقل حدود یک کیلو باشه تا به آردوینو فشار نیاد و جریان زیادی ازش نگذره ، رابطه ولتاژ بین دو تا مقاومت و اندازه مقاومت ها رو هم میتونی با یه معادله ساده به دست بیاری ، به گمونم بهش میگن قانون تقسیم ولتاژ!

جلسه هفدهم : ساخت ولت متر با آردوینو


https://learn.adafruit.com/thermistor/using-a-thermistor

 

https://www.thinksrs.com/downloads/programs/Therm%20Calc/NTCCalibrator/NTCcalculator.htm

https://sanjit.wtf/Calibrator/webCalibrator.html

Thermistor R/T Calculators

http://www.southerntemp.co.uk/reference/ntc-thermistor-calculator/

 

…………………………………………………..

float c1 = 1.009249522e-03, c2 = 2.378405444e-04, c3 = 2.019202697e-07;
……………………

T = 1 / {A + B[ln(R)] + C[ln(R)]^3}

A = 0.001129148 / B = 0.000234125  / C = 8.76741E-08

C = K – ۲۷۳.۱۵

F = C * 1.8 + 32

…………………….

A = 0.001125308852122  /  B = 0.000234711863267  /  C = 0.000000085663516

…………………………

float A = 0.001125308852122;
float B = 0.000234711863267;
float C = 0.000000085663516;

…………………………

منتشر شده در آردوینوالکترونیک و میکروکنترلر

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *