رفتن به نوشته‌ها

اسنابر

  • استفاده از اسنابر:

اسنابر از یک خازن سری با مقاوت تشکیل شده که کل این مجموعه بصورت موازی با بارهای القایی مورد استفاده قرار می گیرد تا نویزهای برگشتی به مدارهای کنترلی را خنثی نماید. معمولا بارهای القایی مثل موتورها، فن ها، شیربرقی ها، سولونوئیدها و قفل های مغناطیسی پس از  قطع شدن، ولتاژ پسماند قوی ایجاد می کنند که این ولتاژ می تواند از طریق رله به مدار کنترلی القا شده و باعث هنگ کردن برنامه میکرو شود. با استفاده از مدار اسنابر در دو سر بار القایی این پسماند خنثی می شود.

اسنابر
اسنابر

این اسنابر از یک خارن پلی استر ۳۹ نانوفاراد سری با یک مقاومت ۴۷ اهم ۱ وات تشکیل شده است و برای بارهای معمولی AC-220v مثل فن ها، شیربرقی ها و … بکار می رود.


Example of loss calculation: Allowable losses of resistor for a case in which the snubber resistance is 10Ω, the snubber capacitance is 1000 pF, the input voltage is 12 V, and the oscillation frequency is 1 MHz

Snubber loss:  P = C ×V2 × fsw

1000pF × ۱۲۲ × ۱MHz = ۰.۱۴۴W ⇒ a resistor rated power of MCR18(3216): ۰.۲۵W or higher is necessary


From datasheet specifications, there are three ranges of maximum dI/dt:

●dI/dt = 20 A/μs: for low current rating of TRIACs (0.8 A and 1 A).=>snubber resistance higher than 620 Ω

●dI/dt = 50 A/μs: for the other TRIACs (4 A up to 40 A).=>snubber resistance higher than 47 Ω

●dI/dt = 100 A/μs: for some ACSTs (6 A up to 12 A).

To keep the dI/dtON below 50 A/μs for TRIACs and below 100 A/μs for ACSTs, the snubber resistance must be typically higher than 47 Ω (refer to Figure 6). For a 20 A/μs maximum dI/dt, the minimum resistance value is about 620 Ω. Therefore, depending on the component used, some tests should be performed to define accurately the minimum resistance value.

Note: For inductive load with rms current higher than 4 A, Snubberless TRIACs are recommended.


 


To pick the resistive and capacitive values of a RC snubber, follow these steps:

  1. Get the value of the voltage accross the switch.
  2. Determine the maximum current that the switch can handle. This data is usually contained in the data sheet for the switch.
  3. Calculate the minimum value for the resistor in the RC snubber by dividing the voltage across the switch by the maximum current rating. For example, suppose you have a voltage measurment of 160 volts and the maximum current is 5 amps.

R=V/I=(160V)/(5A)=32ohms.

  • This means that your resistor should be at least 32 ohms.
  • Determine the switching frequency, in switches per second. For example, suppose the switch changes states 50 000 times per second, or 50 kHz. This value is determined by the designers of the circuit, and should be available in the circuit documentation.
  • Calculate the capacitance for the snubber by multiplying the switching frequency by the squared value of the voltage measurement acquired in Step 2. ake the inverse of this number (i.e. divide 1 by the value). For example, given a switching frequency of 50 KHz and a voltage of 160 volts, your equation looks like this:

C=1/[(160V2)۵۰kHz]=780pF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

منتشر شده در الکترونیک و میکروکنترلر

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *