رفتن به نوشته‌ها

ماه: دسامبر 2019

مبدل 220 به 1.5 ولت

مدار مناسب برای ساعت.

جریان کشی ساعت ها معمولا 500 میکرو آمپر می باشد.

موتور های ساعت معمولا بین 1.2 تا 1.6 ولت مشکلی ندارن و بعضی انواع مرغوبشون هم تا 0.9 ولت هم راضی هستند.

https://www.eca.ir/forums/thread58029-2.html

ساعت دیواری قدیمی ها که برای متورخانه استفاده میشود؛ جریان تا نهایتا 3 میلی آمپر و تا ولتاژ بین 1.2 تا 2.5 ولت تست کردم که ساعت راه افتاد.

با اتصال مدار طراحی شده به ساعت و با قرار دادن مولتیمتر در مد اندازه گیری جریان (میلی آمپر) عدد 00.33 mA نمایش داده میشود. البته زمانی که ساعت با باتری راه اندازی می شود، جریان کشی را اندازه گیری کنیم مقدار آن برابر 00.45 میلی آمپر خواهد بود.

اپتوترایاک

بیشتر با سرنام MOC در بازار وجود دارند.

کمیت های مهم در انتخاب اپتوترایاک:

Forward Current — Continuous IF 60 mA

جریان که برای راه اندازی اپتوترایاک در ولتاژ Vf نیاز هست.

Off–State Output Terminal Voltage VDRM 250 Volts

ولتاژ قابل تحمل ترمینال خروجی در حالت غیر عادی

Forward Voltage
(IF = 10 mA)
VF 1.15 1.5 Volts

ولتاژ مورد نیاز برای راه اندازی اپتوترایاک

LED Trigger Current, Current Required to Latch Output
(Main Terminal Voltage = 3 V(3)) MOC3010
MOC3011
MOC3012
IFT ——— 8

5

3

15

10

5

mA

جریان دایم که باید به پایه یک برسد تا ترایاک روشن بماند.

فیوز بیت قفل در Attiny13

 • Program And Data Memory Lock Bits
  ATtiny13A provides two lock bits which can be left unprogrammed (“1”) or can be programmed
  (“0”) to obtain the additional security listed in
  Table 17-2 on page 103. The lock bits can be
  erased to “1” with the Chip Erase command, only.
  Program memory can be read out via the debugWIRE interface when the DWEN fuse is programmed, even if the lock bits are set. Thus, when lock bit security is required, debugWIRE
  should always be disabled by clearing the DWEN fuse.
  Note: 1. “1” means unprogrammed, “0” means programmed

  Table 17-1. Lock Bit Byte
Lock Bit Byte Bit No Description Default Value (1)
7 1 (unprogrammed)
6 1 (unprogrammed)
5 1 (unprogrammed)
4 1 (unprogrammed)
3 1 (unprogrammed)
2 1 (unprogrammed)
LB2 1 Lock bit 1 (unprogrammed)
LB1 0 Lock bit 1 (unprogrammed)

Table 17-2. Lock Bit Protection Modes