رفتن به نوشته‌ها

دسته: عمومی

هدف کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک

هدف از رشته رباتیک تجمیع تحقیقات رباتیک است که در حال حاضر در دپارتمان های  مختلف انجام میشود. دانشجویان این رشته باید بتوانند نقش موثری در توسعه تکنولوژی  های مربوط به رباتیک داشته باشند. این رشته بر پایه دروس علمی و تحقیقات عملی پایه  ریزی می شود که در آزمایشگاه رباتیک و تحت نظارت اساتید انجام خواهند  شد.

معرفی دوره کارشناسی ارشد مکاترونیک

حداقل طول این دوره ۳ نیمسال است . بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند ، چنانچه کار درسی خود را به نحو مطلوبی انجام دهند، می توانند دوره را در ۳ نیمسال به پایان برسانند. زمان هر نیسمال ۱۷ هغته و نظام آموزشی آن واحدی است و هر واحد نظری مشتمل بر ۱۶ ساعت می باشد.جهت به پایان رساندن دوره ، دانشجویان می بایست در مجموع ۳۲ واحد را گذرانده باشند ، که ترکیب آنها به این صورت زیر می باشد:* دروس اصلی و تخصصی – ۲۴ واحد* سمینار – ۲ واحد* پروژه تحقیق –…

تغییرات جدید دروس ارایه شده برای رشته ارشد مکاترونیک (ویرایش ۵ )

    ۱۱-۸ ۱۳-۱۱ ۱۶-۱۳ ۱۹-۱۶ ۴ شنبه – – مکاترونیک ۲ کنترل خودکار اتوماسیون در تولید ۵ شنبه مدیریت بازرگانی روش تحقیق روش تحقیق مکاترونیک ۲ رباتیک پیشرفته الکترونیک ریاضی مهندسی بینایی ماشین دینامیک تخصصی روش اجزا محدود ریاضی مهندسی روش تحقیق  اختیاری  –  تخصصی  –  اجباری  –  جبرانی

لیست دروس ارائه شده و تاریخ امتحان کارشناسی ارشد مکاترونیک در ترم اول ۹۳-۹۴

              اتوماسیون درتولید ۳ ۲۰ چهار شنبه۱۹:۰۰ ۱۶:۰۰عادی/ ۰۹:۰۰ ۲۴/۱۰/۹۳  حمیدرضا طباطبائی بینایی ماشین ۳ ۱۰ پنج شنبه۱۹:۰۰ ۱۶:۰۰عادی/ ۱۴:۰۰ ۲۱/۱۰/۹۳  محمود محلوجی بیدگلی پروژه (پایان نامه) ۶ ۶۰   ۰۰:۰۰ / /    دینامیک تخصصی@ ۳ ۲۰ پنج شنبه۱۶:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/ ۱۴:۰۰ ۱۷/۱۰/۹۳  محسن خوش بیانی آرانی رباتیک پیشرفته ۳ ۲۰ پنج شنبه۱۶:۰۰ ۱۳:۰۰عادی/ ۰۹:۰۰ ۲۲/۱۰/۹۳  محسن ایرانی رهقی روش اجزا محدود ۳ ۲۰ پنج شنبه۱۹:۰۰ ۱۶:۰۰عادی/ ۰۹:۰۰ ۲۰/۱۰/۹۳  محسن نصیحت گذار روش تحقیق @ ۲ ۲۰ چهار شنبه۱۳:۰۰ ۱۱:۰۰عادی/ ۰۹:۰۰ ۳۰/۱۰/۹۳  حسین نوری بیدگلی سمینار ۲ ۳   ۰۰:۰۰ / /    مدیریت…

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۴- ۹۳

تقویم آموزشی نیمسال اول دانشگاه آزاد کاشان ۹۴-۹۳       انتخاب واحد ۹۳/۰۶/۱۶ الی ۹۳/۰۶/۱۹ شروع کلاسها ۹۳/۰۶/۲۲ حذف و اضافه ۹۳/۰۷/۰۵ الی ۹۳/۰۷/۰۹ شروع امتحانات میانترم ۹۳/۰۸/۰۳ پایان کلاسها ۹۳/۱۰/۱۱ شروع امتحانات پایانترم ۹۳/۱۰/۱۳ الی ۹۳/۱۱/۰۱

شرایط استفاده از تخفیف دانشجوئی در ترم اول ۹۴-۹۳

  دانشجویان محترم متقاضی استفاده از تخفیف در ترم اول ۹۴-۹۳ درخواستهای خود را بهمراه مستندات کامل،  تا تاریخ ۹۳/۸/۱۷  به مسئول دفتر معاون اداری و مالی واحد ارائه فرمایند. بدیهی است در صورت ابلاغ بخشنامه جدید کمیته تخفیف بر اساس آن اقدام مینماید. کمیته تخفیف دانشجویی    دریافت فرم استفاده از تخفیف دانشجوئی (صفحه اول)    دریافت فرم استفاده از تخفیف دانشجوئی (صفحه دوم)

تعداد ورودیهای سال ۱۳۹۳ رشته ارشد مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

دانشجویان پسر دانشجویان دختر کل دانشجویان گرایش ۲ ۳ ۵ کنترل اتوماتیک ۴ ۴ ۸ طراحی ربات ۲ ۱ ۳ ارتباط جنبی ورودیهای سال ۱۳۹۳ رشته مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان به تفکیک گرایش و جنسیت منبع: mecha.blog.ir