رفتن به نوشته‌ها

Category: بهینه سازی در تولید

بهینه سازی در تولید

دانلود مسائل درس بهینه سازی در تولید- قسمت اول

مسائل درس بهینه سازی در تولید استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : مسائل بهینه سازی در تولید- قسمت اول رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 1صفحه زبان : لاتین حجم :61KB سرفصل مطالب: ASSIGNMENT-١ Optimization LP Model Graphical Solution دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 8

جزوه درس بهینه سازی جلسه 8 استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه 8 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 61صفحه زبان : لاتین حجم :1763KB سرفصل مطالب: NONLINEARP ROGRAMMING UNIMODAL FUNCTION ELIMINATION METHODS INTERVAL HALVING METHOD دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 7

جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 7 استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه 7 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 44صفحه زبان : لاتین حجم :1313KB سرفصل مطالب: SENSITIVITY OR POSTOPTIMALITY ANALYSIS Change sinthe Right-Hand-Side Constant DECOMPOSITION PRINCIPLE SENSITIVITY OR POSTOPTIMALITY ANALYSIS TRANSPORTATION PROBLEM دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 6

جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 6 استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه 6 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 36صفحه زبان : لاتین حجم :1004KB سرفصل مطالب: LINEAR PROGRAMMING REVISED SIMPLEX METHOD DUALITY IN LINEAR PROGRAMMING Symmetric Primal-Dual Relations General Primal-Dual Relations دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 5

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه 5 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 64صفحه زبان : لاتین حجم :1819KB سرفصل مطالب: LINEAR PROGRAMMING APPLICATIONS OF LINEAR PROGRAMMING STANDARD FORM OF A LINEAR PROGRAMMING PROBLEM GEOMETRY OF LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS دانلود

دانلود جزوه درسی بهینه سازی در تولید – جلسه 4

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه 4 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 64صفحه زبان : لاتین حجم :1782KB سرفصل مطالب: CLASSICAL OPTIMIZATION TECHNIQUES SINGLE-VARIABLE OPTIMIZATION Semidefinite Case Saddle Point MULTIVARIABLE OPTIMIZATION WITH EQUALITY CONSTRAINTS دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید-جلسه 3 – دکتر طباطبایی

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید -جلسه 3 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 27صفحه زبان : لاتین حجم :931KB سرفصل مطالب: OPTIMIZATION TECHNIQUES ENGINEERING OPTIMIZATION LITERATURE REFERENCES AND BIBLIOGRAPHY Structural Optimization Thermal System Optimization Electronics and Electrical Engineering دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید-جلسه 2- دکتر طباطبایی

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید -جلسه 2 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 38صفحه زبان : لاتین حجم :1211KB سرفصل مطالب: INTRODUCTION TO OPTIMIZATION HISTORICAL DEVELOPMENT ENGINEERING APPLICATIONS OF OPTIMIZATION STATEMENT OFANOPTIMIZATION PROBLEM دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه اول – دکتر طباطبایی

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 52صفحه زبان : لاتین حجم :1036KB سرفصل مطالب: Operations Management Production System Production System Components Product Layout دانلود

دانلود نمونه سوالات امتحانی درس بهینه سازی در تولید

نمونه سوالات امتحانی درس بهینه سازی در تولید استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : مسائل بهینه سازی در تولید- قسمت اول رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 1صفحه زبان : لاتین حجم :114KB سرفصل مطالب: دانلود