دسته: ریاضی مهندسی

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر قصوری جلسه سوم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه سوم استاد : جناب آقای دکتر قصوری رشته :کارشناسی ارشد مکاترونیک دانشگاه : آزاد اسلامی واحد کاشان نوع فایل : PDF حجم : ۱.۱۷ MB     سرفصل مطاالب جلسه سوم فهرست مطالب   معادلات همگن مرتبه اول   ضریب ارتعاش در سیم صوتی   معادله موج یک بعدی – در […]

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر قصوری جلسه دوم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه دوم استاد : جناب آقای دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مکاترونیک دانشگاه : آزاد اسلامی واحد کاشان حجم : ۱ MB نوع فایل : PDF   سرفصل مطاالب جلسه دوم فهرست مطالب   فهرست مطالب   سری فوریه   تبدیل فوریه نامتناهی   شزایط دیریکله   تبدیل فوریه نا متناهی […]

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه پنجم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه پنجم مدرس: دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: pdf حجم :۱MB  سرفصل مطالب خاصیت همگن بودن تبدیل لاپلاسخاصیت جمع آثار تبدیل لاپلاس (سوپر پوزیشن)خاصیت خطی بودن تبدیل لاپلاستبدیل فوریه نامتناهی تبدیل فوریه نیمه متناهی کسینوسیتبدیل فوریه نیمه متناهی سینوسی  دانلود

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلسه چهارم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه چهارم  استاد : دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: pdf حجم :۱MB   سرفصل مطالب جلسه چهارم معادله انتقال حرارت یک بعدی معادله انتقال حرارت دوبعدی شرایط کرانی صفر شرایط کرانی غیر صفر معادله موج دو بعدی دانلود  

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلسه یازدهم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه یازدهم مدرس : دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF حجم :۸۳۰KB رمز عبور: www.mecha.blog.ir سرفصل مطالب معادله دیفرانسیلجواب تقریبی معادله دیفرانسیل  تا مرحله nحل معادله دیفرانسیل  با استفاده از تابع گرین شرایط تابع گرین حل معادله دیفرانسیل  با شرایط کرانی دانلود

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلسه نهم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه نهم مدرس : دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF حجم :۱MB سرفصل مطالب فضای چهار بعدی جهت نمایش توابع مختلط نگاشت نابع نگاشت کانفرمال (همدیس ) دانلود

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلسه دهم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه دهم مدرس : دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF حجم :۱MB سرفصل مطالب فضاهای برداری مجموعه اعداد گویا گروه آبلی عملگر انقباضی (T)فضای متریک فضای باناخ شرایط فضای متریک فضای متریک کامل قضیه مقدار میانگین شرایط فضای متریک کاملقضیه باناخ دانلود

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلسه هشتم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه هشتم مدرس : دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF حجم :۱.۱۲MB سرفصل مطالب قطب ساده     قطب مکرر     روش تجزیه کسرها روش تبدیل به مسیر    حل انتگرال مختلط با استفاده از مانده ها     حل انتگرال  های میدان حقیقی با […]