رفتن به نوشته‌ها

دسته: ریاضی مهندسی

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر قصوری جلسه سوم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه سوم استاد : جناب آقای دکتر قصوری رشته :کارشناسی ارشد مکاترونیک دانشگاه : آزاد اسلامی واحد کاشان نوع فایل : PDF حجم : ۱.۱۷ MB     سرفصل مطاالب جلسه سوم فهرست مطالب   معادلات همگن مرتبه اول   ضریب ارتعاش در سیم صوتی   معادله موج یک بعدی – در سیم   معادله موج دو بعدی – در صفحه   معادله حرارت یک بعدی – در سیم   حل معادلات دیفرانسیل با روش تفکیک پذیری   شرایط کرانی   فرم سری فوریه   یاد آوری   دریافت فایل

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر قصوری جلسه دوم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه دوم استاد : جناب آقای دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مکاترونیک دانشگاه : آزاد اسلامی واحد کاشان حجم : ۱ MB نوع فایل : PDF   سرفصل مطاالب جلسه دوم فهرست مطالب   فهرست مطالب   سری فوریه   تبدیل فوریه نامتناهی   شزایط دیریکله   تبدیل فوریه نا متناهی سینوسی   بسط نیم دامنه زوج   تبدیل فوریه نامتناهی کسینوسی   بسط نیم دامنه فرد   تبدیل فوریه نیمه متناهی   سزی فوریه برای توابع غیر متناوب   تبدیل فوریه نیمه متناهی  سینوسی   اثبات انتگرال فوریه   تبدیل فوریهنیمه متناهی کسینوسی   تبدیل…

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه پنجم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه پنجم مدرس: دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: pdf حجم :۱MB  سرفصل مطالب خاصیت همگن بودن تبدیل لاپلاسخاصیت جمع آثار تبدیل لاپلاس (سوپر پوزیشن)خاصیت خطی بودن تبدیل لاپلاستبدیل فوریه نامتناهی تبدیل فوریه نیمه متناهی کسینوسیتبدیل فوریه نیمه متناهی سینوسی  دانلود

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلسه چهارم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه چهارم  استاد : دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: pdf حجم :۱MB   سرفصل مطالب جلسه چهارم معادله انتقال حرارت یک بعدی معادله انتقال حرارت دوبعدی شرایط کرانی صفر شرایط کرانی غیر صفر معادله موج دو بعدی دانلود  

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلسه هشتم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه هشتم مدرس : دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF حجم :۱.۱۲MB سرفصل مطالب قطب ساده     قطب مکرر     روش تجزیه کسرها روش تبدیل به مسیر    حل انتگرال مختلط با استفاده از مانده ها     حل انتگرال  های میدان حقیقی با استفاده از انتگرال  های مختلط        حل انتگرال  ناسره        سری های مختلطسری تیلور تابع f(z)  حول نقطه z=z0         سری مک لورنسری لورانت – حول نقاط غیر تحلیلیتصاعد هندسیناحیه همگرایی دانلود

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلسه هفتم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه هفتم مدرس : دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF حجم :۹۱۴KB سرفصل مطالب شرط لازم برای مشتق پذیریانتگرال روی مسیرانتگرال روی مسیر بسته ساده  دانلود

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلسه ششم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه ششم مدرس : دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: pdf حجم :۱.۱۸MB   سرفصل مطالب عداد مختلط      نمایش برداری     نمایش دکارتی          نمایش مثلثاتی     نمایش قطبی    مزدوج z         رابطه دموآور        توابع مختلط     شرط کوشی – ریمان شرط پیوستگی تابعمشتق گیریتوابع لگاریتمی منفیتوابع لگاریتمی  دانلود

دانلود جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلسه یازدهم

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلسه یازدهم مدرس : دکتر قصوری رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF حجم :۸۳۰KB رمز عبور: www.mecha.blog.ir سرفصل مطالب معادله دیفرانسیلجواب تقریبی معادله دیفرانسیل  تا مرحله nحل معادله دیفرانسیل  با استفاده از تابع گرین شرایط تابع گرین حل معادله دیفرانسیل  با شرایط کرانی دانلود