دانلود فرمهای پایان نامه کارشناسی ارشد

http://www.iaukashan.ac.ir/images/stories/FormsCharts/form_1_Arshad.dochttp://www.iaukashan.ac.ir/images/stories/FormsCharts/form_2_Arshad.dochttp://www.iaukashan.ac.ir/images/stories/FormsCharts/form_3_Arshad.dochttp://www.iaukashan.ac.ir/images/stories/FormsCharts/form_4_Arshad.dochttp://www.iaukashan.ac.ir/images/stories/FormsCharts/form_5_Arshad.dochttp://www.iaukashan.ac.ir/images/stories/FormsCharts/form_6_Arshad.dochttp://www.iaukashan.ac.ir/images/stories/FormsCharts/form_7_Arshad.dochttp://www.iaukashan.ac.ir/images/stories/FormsCharts/form_8_Arshad.pdf

پایگاههای اطلاع رسانی رباتیک ملی و بین المللی

جهت مشاهده لیست پایگاهها به ادامه مطالب مراجعه نمایید. مجله ی الکترونیکی Robotics Trends یکی از مجله هایرمعتبر دنیا در بخش رباتیک صنعتی و پژوهشی، مجله الکترونیکی صنعت رباتیک، مجله ای تحلیلی، خبری در تمامی بخش های صنعت رباتیک می باشد و شامل بررسی فنی تا تحلیل سیستم های تجاری و سرمایه گزاری است . […]

مصاحبه اختصاصی با مدیر گروه مکاترونیک

امروز پنج شنبه مورخ ۱۶ آبان ۹۲ با جناب آقای مهندس شعبانی مصاحبه ای انجام شد که اطلاعات آماری خوب و جالبی از رشته مکاترونیک به ما دادند. ما هم این اطلاعات را با اجازه ایشان در وبلاگ میگذاریم. قبلا از همکاری صمیمانه ایشان و وقتی که در اختیارمان قرار دادند تشکر می نماییم. تعداد […]