مقالات چاپ شده اساتید دانشگاه آزاد کاشان در مجلات موسسه اطلاعات علمی (ISI)

توضیح :موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information) یک بانک اطلاعات مرکزی جامع برای فهرست نمودن و پوشش دادن مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا میباشد این موسسه برای تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف در دنیا تاسیس شده است. شمار مجلات ISI ثابت نیست. یک مجله ممکن است در یک زمان از مجلات ISI محسوب […]

تعداد پذیرفته شدگان مکاترونیک گرایش طراحی ربات دانشگاه آزاد قزوین

تعداد پذیرفته شدگان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکاترونیک طراحی رباتها و سیستمهای مکاترو کارشناسی ارشد ناپیوسته تمام وقت سال ورود تعداد پذیرفته شدگان تعداد فارغ التحصیلان زن مرد زن مرد ۹۰ ۲ ۳۷ ۰ ۱ ۹۱ ۱۱ ۳۷ ۰ ۰ ۹۲ ۴ ۳۵ ۰ ۰

تعداد پذیرفته شدگان مکاترونیک گرایش اتوماتیک وکنترل دانشگاه آزاد قزوین

تعداد پذیرفته شدگان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکاترونیک اتوماتیک وکنترل تولید کارشناسی ارشد ناپیوسته تمام وقت سال ورود تعداد پذیرفته شدگان تعداد فارغ التحصیلان زن مرد زن مرد ۹۰ ۲ ۳۳ ۰ ۰ ۹۱ ۱۰ ۴۸ ۰ ۰ ۹۲ ۱۰ ۲۸ ۰ ۰

تعداد پذیرفته شدگان مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی دانشگاه آزاد قزوین

تعداد پذیرفته شدگان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکاترونیک ارتباطات جنبی انسان ماشین کامپیوتر کارشناسی ارشد ناپیوسته تمام وقت سال ورود تعداد پذیرفته شدگان تعداد فارغ التحصیلان زن مرد زن مرد ۹۰ ۷ ۳۶ ۰ ۰ ۹۱ ۱۱ ۳۴ ۰ ۰ ۹۲ ۵ ۳۱ ۰ ۰

اهداف قطب مکاترونیک ایران – (تبریز)

اهداف قطب :  توجه به تحولات ساختاری که در سیاست اقتصادی و صنعتی جهان در شرف تکوین است، سیاستگذاری عرصه دانش و فن آوری کشور نیز باید به گونه ای باشد که بتوان نه تنها بعنوان استفاده کننده بلکه بعنوان مولد دانش بویژه علوم نوین در سطح ملی و جهانی عمل نمود. در این راستا […]

چارت مکاترونیک -گرایش ارتباطات جنبی (دانشگاه آزاد اهر)

لطفا ادامه مطلب را ببینید…… نیمسال اول گرایش ارتباطات جنبی انسان – ماشین – کامپیوتر (دانشگاه آزاد اهر) ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز یا نوع ارائه ن ع ۱   استاتیک، مقاومت و طراحی ۳ – جبرانی برای رشته های برق و کامپیوتر ۲   دینامیک و ارتعاشات ۳ – […]

چارت مکاترونیک – گرایش طراحی ربات (دانشگاه آزاد اهر)

لطفا ادامه مطلب را ببینید…. نیمسال اول گرایش طراحی رباتها و سیستمهای مکاترونیکی (دانشگاه آزاد اهر) ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز یا نوع ارائه ن ع ۱   استاتیک، مقاومت و طراحی ۳ – جبرانی برای رشته های برق و کامپیوتر ۲   دینامیک و ارتعاشات ۳ – جبرانی برای […]

چارت مکاترونیک – گرایش اتوماتیک (دانشگاه آزاد اهر)

لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید…. نیمسال اول گرایش اتوماتیک و کنترل تولید ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز یا نوع ارائه ن ع ۱   استاتیک، مقاومت و طراحی ۳ – جبرانی برای رشته های برق و کامپیوتر ۲   دینامیک و ارتعاشات ۳ – جبرانی برای رشته های برق […]

اولین دانشگاههای ارایه دهنده رشته مکاترونیک در ایران

رشته مکاترونیک از سال ۱۳۸۳ در دانشگاه‌های ایران تشکیل شده‌است. مانند بسیاری از نقاط جهان، سرفصل‌های یکسانی در دانشگاه‌ها اجرا نمی‌شود و رشته مکاترونیک توسط اساتید مکانیک، و در برخی دانشگاه‌ها توسط اساتید برق، مدیریت می‌شوند. طبیعتا نوع نگاه به مواد درسی نیز با نگرش مدیر گروه‌های دانشگاه‌ها فرم می‌پذیرد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم […]