رفتن به نوشته‌ها

برچسب: آفات خیار گلخانه ای

مهمترین آفات خیار گلخانه ای

در این قسمت از دوره آموزش کاشت خیار گلخانه ای به مهمترین آفات خیار می پردازیم.

مهمترین آفات خیار عبارتند از:

  • شته
  • کنه دونقطه ای
  • تریپس
  • مگس سفید یا سفید بالک
  • مگس مینوز

در ادامه به توضیح هر کدام از آفات بالا خواهیم پرداخت.