رفتن به نوشته‌ها

Tag: آموزش احراز هویت کارگران و کارفرمایان،کارگران،کارفرمایان،دفاترپیشخوان

آموزش احراز هویت کارگران و کارفرمایان

هدف از این سامانه ثبت اطلاعات کارگران و کارفرمایان به منظور دریافت نام کاربری و پسورد از سمت وزارت کار می باشد. که از این طریق می تواند وارد سامانه جامع روابط کار شود.

از این سامانه جهت رفع اختلافات حقوقی کارگران و کارفرمایان استفاده می گردد.

مفاهیم

کارگر: به فردی اطلاق می شود که کارگر یا کارمند یک شرکت یا یک کارگاه یا مغازه باشد.

کارفرمای حقوقی: به فردی اطلاق می گردد که مدیر عامل یا نماینده حقوقی مدیرعامل یک شرکت ثبت شده که دارای اساسنامه و اطلاعات ثبت شرکت می باشد.

کارفرمای حقیقی: به فردی اطلاق می گردد که مالک یک کارگاه یا مغازه می باشد که دارای شماره جواز کسب و کد کارگاه بیمه تامین اجتماعی باشد.