رفتن به نوشته‌ها

Tag: آموزش سامانه اعتراض حذف از پوشش یارانه معیشتی،یارانه،دفتر پیشخوان،سازمان هدفمندی یارانه ها

آموزش سامانه اعتراض حذف از پوشش یارانه معیشتی

کدملی سرپرست خانوار یا یکی از اعضای خانواده را وارد نمایید متقاضی حتمن باید سرپرست خانوار باشد در صورتی که کد ملی وارد شده از سرپرست نباشد. کد ملی وارد شده در فیلد “شماره ملی یکی دیگر از اعضای خانواده” نمایش داده می شود. ولی اگر کد ملی از سرپرست خانواده باشد در قسمت “شماره ملی سرپرست” نمایش داده می شود. اطلاعات آبان ۹۸ باید وارد شود. شماره حساب بدون خط تیره، نقطه و حروف وارد کنید. در صورتی که مشتری از وضیعت غیر مشمول بودن خودش رضایت نداشت روی آیکن “رضایت نامه” کلیک کنید. جهت تکمیل این فرم را…