رفتن به نوشته‌ها

Tag: آموزش سامانه حمل و نقل خرده بار،خرده بار،دفتر پیشخوان،باربری

آموزش سامانه حمل و نقل خرده بار

ثبت درخواست حمل بار و ارسال آن توسط شرکت واسط به محل گیرنده بار. (توشه راه آهن)

عملیات ثبت قبول شامل ۴ مرحله:

ثبت اطلاعات فرستنده، ثبت اطلاعات گیرنده، ثبت اطلاعات مرسوله، پرداخت

در صورتی که فرد قبلا در سامانه ثبتنام کرده باشد با زدن شماره موبایل اطلاعات از سیستم واکشی می شود.

در صورتی که فرستنده مرسوله را به دفتر پیشخوان نیاورده تیک گزینه دریافت از آدرس مشتری را بزنید.

روی دکمه “پرینت پیش نویس” کلیک کرده و بعد از مهر و امضا به مشتری تحویل میدهید.