رفتن به نوشته‌ها

Tag: آموزش سامانه سجام،جام،سجام،دفترپیشخوان،ict

آموزش سامانه سجام

این خدمت برای دفاتری فعال می گردد که علاوه بر فرستادن تعهد و مجهز بودن به دستگاه پوز پیشخوان، وب کم نیز داشته باشند. با کانکشن ساین وارد ایپیشخوان شوید. چانچه نماینده متقاضی مراجعه کرده باشد حتمن باید خود نماینده هم در سجام ثبت نام شده باشد. متقاضی باید شماره موبایل به نام خودش همراه داشته باشد یا به نام نماینده. مراحل انجام احراز هویت سجام: ۱- قبول مدارک ثبت نام کنندگان در سامانه سجام در دفتر پیشخوان ارایه دهنده سرویس ۲-احراز هویت مراجعان به دفاتر پیشخوان و انطباق کارت ملی هوشمند با مراجعه کننده ۳-دریافت کامل اطلاعات مراجعان از…