رفتن به نوشته‌ها

Tag: آموزش سامانه منابع طبیعی،دفتر پیشخوان،منابع طبیعی

آموزش سامانه منابع طبیعی

نحوه ثبت استعلام در سامانه منابع طبیعی

۱-ثبت درخوات استعلامات

دارای سه بخش “مشخصات درخواست”،مشخصات مالک،  مشخصات ملک است.

در صورتی که نوع درخواست تی باشد درخواست تکی و در صورتی که گروهی باشد نوع درخواست گروهی انتخاب می شود.

در درخواست گروهی تعداد بلوک قابل تغییر می باشد. ولی در درخواست تکی عدد یک دارد.

تلفن ثابت به همراه پیش شماره وارد شود.

جواب استعلام پس از تایید کارشناس به ادرس مستعلم ارسال می گردد.

آدرس ملک به صورت دقیق وارد شود.