رفتن به نوشته‌ها

Tag: اساسنامه انجمن مکاترونیک ایران

اساسنامه انجمن مکاترونیک ایران

اساسنامه انجمن      فصل اول – کلیات و اهداف   ماده ۱ : به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و تخصصی وایجاد شبکه ارتباطی میان صاحبنظران، محققان و کارشناسان و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‏های مرتبط با علم مکاترونیک، انجمن علمی مکاترونیک ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‏شود، تشکیل می‏گردد.   ماده ۲ : انجمن موسسه‏ای غیرانتفاعی است و در زمینه‏های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‏کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‏باشد.   ماده ۳…