رفتن به نوشته‌ها

Tag: اموزش سامانه بنیاد شهید دفاتر پیشخوان،دفاتر پیشخوان،ict،ICT،دفتر روستایی،دفتر خدمات دولت

اموزش سامانه بنیاد شهید دفاتر پیشخوان

#بنیاد_شهید این خدمت نیاز به ساین دارد. تاریخ تولد و کد ملی سپس استعلام از بنیاد شهید. اطلاعات ایثار و اعضای خانواده نمایش داده می شود. * اگر فردی با بیش از یک ایثارگر در ارتباط باشد، باید پرسیده شود معرفی نامه برای کدام یک از اعضای خانواده می باشد. * روی آیکن عملیات کلیک شود. *کدملی دریافت کننده نامه و شماره موبایل وارد شود. سپس دکمه مرحله دو استعلام زده می شود. * دو صفحه پرینت آ۵ می شود که صفحه اول معرفی نامه که باید دفتر پیشخوان آن را مهر و امضا کند. و صفحه دوم که همان…