رفتن به نوشته‌ها

Tag: انتخاب واحد

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد کاشان – نیمسال دوم ۹۵-۹۴

                                                        بسمه تعالی   با سلام احتراما بدینوسیله تقویم آموزشی مربوط به نیمسال دوم ۹۵-۹۴ مطابق جدول ذیل اعلام می گردد:     انتخاب واحد ۹۴/۱۱/۴ الی ۹۴/۱۱/۸ شروع کلاسها ۹۴/۱۱/۱۰ حذف و اضافه ۹۴/۱۱/۲۵ الی ۹۴/۱۱/۲۹ برگزاری امتحانات میانترم ۹۵/۲/۱ الی ۹۵/۲/۳۱ پایان کلاسها ۹۵/۳/۱۳ برگزاری امتحانات پایانترم ۹۵/۳/۱۶ الی ۹۵/۳/۲۷    

تقویم آموزشی نیمسال اول 94- 93

تقویم آموزشی نیمسال اول دانشگاه آزاد کاشان 94-93       انتخاب واحد 93/06/16 الی 93/06/19 شروع کلاسها 93/06/22 حذف و اضافه 93/07/05 الی 93/07/09 شروع امتحانات میانترم 93/08/03 پایان کلاسها 93/10/11 شروع امتحانات پایانترم 93/10/13 الی 93/11/01