رفتن به نوشته‌ها

Tag: انتخاب واحد

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد کاشان – نیمسال دوم ۹۵-۹۴

                                                        بسمه تعالی   با سلام احتراما بدینوسیله تقویم آموزشی مربوط به نیمسال دوم ۹۵-۹۴ مطابق جدول ذیل اعلام می گردد:     انتخاب واحد ۹۴/۱۱/۴ الی ۹۴/۱۱/۸ شروع کلاسها ۹۴/۱۱/۱۰ حذف و اضافه ۹۴/۱۱/۲۵ الی ۹۴/۱۱/۲۹ برگزاری امتحانات میانترم ۹۵/۲/۱ الی ۹۵/۲/۳۱ پایان کلاسها ۹۵/۳/۱۳ برگزاری امتحانات پایانترم ۹۵/۳/۱۶ الی ۹۵/۳/۲۷    

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۴- ۹۳

تقویم آموزشی نیمسال اول دانشگاه آزاد کاشان ۹۴-۹۳       انتخاب واحد ۹۳/۰۶/۱۶ الی ۹۳/۰۶/۱۹ شروع کلاسها ۹۳/۰۶/۲۲ حذف و اضافه ۹۳/۰۷/۰۵ الی ۹۳/۰۷/۰۹ شروع امتحانات میانترم ۹۳/۰۸/۰۳ پایان کلاسها ۹۳/۱۰/۱۱ شروع امتحانات پایانترم ۹۳/۱۰/۱۳ الی ۹۳/۱۱/۰۱