رفتن به نوشته‌ها

Tag: اندیکاتور پی وی تی

اندیکاتورها

pvt: اندیکاتور Price and Volume Trend یا PVT (روند قیمت و حجم) حاصل جمع مجموع حجم های روند است که با توجه به تغییرات قیمت بسته شدن بازار محاسبه می شود. الگوریتم محاسباتی این اندیکاتور شبیه به الگوریتم اندیکاتور OBV است. با این تفاوت که در اندیکاتور OBV وقتی قیمت بسته شدن بازار بالا بود، تمام حجم روزانه را به حجم فعلی اندیکاتور اضافه می کنیم و وقتی قیمت های بسته شدن بازار پایین هستند، حجم کلی را کم می کنیم. اما در اندیکاتور PVT بخشی از حجم روزانه را اضافه یا کم می کنیم. آن بخش از حجم که…