رفتن به نوشته‌ها

Tag: ترایاک ها

انواع ترایاک ها

ترایاک  سری BTA با پسوند W  اسنابر لس هستند و نیازی به اسنابر در مدار راه انداز ندارند.

ترایاک  سری BTA با پسوند B  جریان راه انداز گیت ۵۰ میلی آمپر است.

ترایاک سری BTA با پسوند C  جریان راه انداز گیت ۲۵-۳۵ میلی آمپر است.

ترایاک سری BTA با پسوند S  جریان راه انداز گیت ۱۰ میلی آمپر است.لوجیک لول.

ترایاک سری BTA با پسوند G  اسنابرلس و با پکیج D²PAK و جریان راه انداز گیت ۳۵ میلی آمپر است.

Ordering information2
Ordering information2