رفتن به نوشته‌ها

Tag: تشخیص صورت

برنامه ای برای نوشتن از طریق مردمک چشم+کد

سلام
کاراصلی برنامه:
نوشتن و ترسیم اشکال توسط حرکت مردمک چشم.

روند کار برنامه:
1- تسشخیص صورت
2- تقسیم صورت به دو قسمت چپ و راست
3- تشخیص چشم
4- تشخیص مردمک
5- رهگیری مردمک
6- ارسال مختصات مرکز مردمک به کرسر موس

کدها رو از گیتهاب زیر میتونید دانلود کنید.
https://github.com/Ehsan-Shahnazi/EyeWriter

برنامه به زبان c++ نوشته شده است.