رفتن به نوشته‌ها

Tag: تقویم آموزشی نیمسال اول 94- 93

تقویم آموزشی نیمسال اول 94- 93

تقویم آموزشی نیمسال اول دانشگاه آزاد کاشان 94-93       انتخاب واحد 93/06/16 الی 93/06/19 شروع کلاسها 93/06/22 حذف و اضافه 93/07/05 الی 93/07/09 شروع امتحانات میانترم 93/08/03 پایان کلاسها 93/10/11 شروع امتحانات پایانترم 93/10/13 الی 93/11/01