رفتن به نوشته‌ها

Tag: تقویم آموزشی نیمسال اول 94- 93

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۴- ۹۳

تقویم آموزشی نیمسال اول دانشگاه آزاد کاشان ۹۴-۹۳       انتخاب واحد ۹۳/۰۶/۱۶ الی ۹۳/۰۶/۱۹ شروع کلاسها ۹۳/۰۶/۲۲ حذف و اضافه ۹۳/۰۷/۰۵ الی ۹۳/۰۷/۰۹ شروع امتحانات میانترم ۹۳/۰۸/۰۳ پایان کلاسها ۹۳/۱۰/۱۱ شروع امتحانات پایانترم ۹۳/۱۰/۱۳ الی ۹۳/۱۱/۰۱