رفتن به نوشته‌ها

Tag: تولید علم

ترین های تولید علم کشور در شهریور ماه ۹۴

  دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی استخراج کرد: ترین های تولید علم کشور در شهریور ماه ۹۴ به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، دفتر علم سنجی مرکز ، بر اساس اطلاعات پایگاه اسکوپوس که در بر دارنده داده های استنادی بیش از ۲۲ هزار نشریه علمی از سراسر دنیاست، پرکارترین و برترینهای تولید علم کشور را در شهریورماه سال جاری استخراج و گزارش کرد. براساس گزارش این دفتر ، براساس مدارک علمی منتشر شده در شهریور ماه که در اسکوپوس نمایه شده است، کل مدارک علمی منتشر شده ایرانیان در این ماه ۱ هزارو…