رفتن به نوشته‌ها

Tag: جزوه درس بهینه سازی در تولید

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید-جلسه 3 – دکتر طباطبایی

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید -جلسه 3 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 27صفحه زبان : لاتین حجم :931KB سرفصل مطالب: OPTIMIZATION TECHNIQUES ENGINEERING OPTIMIZATION LITERATURE REFERENCES AND BIBLIOGRAPHY Structural Optimization Thermal System Optimization Electronics and Electrical Engineering دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه اول – دکتر طباطبایی

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 52صفحه زبان : لاتین حجم :1036KB سرفصل مطالب: Operations Management Production System Production System Components Product Layout دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 6

جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 6 استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه 6 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 36صفحه زبان : لاتین حجم :1004KB سرفصل مطالب: LINEAR PROGRAMMING REVISED SIMPLEX METHOD DUALITY IN LINEAR PROGRAMMING Symmetric Primal-Dual Relations General Primal-Dual Relations دانلود

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه 5

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه 5 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: 64صفحه زبان : لاتین حجم :1819KB سرفصل مطالب: LINEAR PROGRAMMING APPLICATIONS OF LINEAR PROGRAMMING STANDARD FORM OF A LINEAR PROGRAMMING PROBLEM GEOMETRY OF LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS دانلود