برچسب: جوجه کشی

بررسی معایب در یک دوره ی جوجه کشی

بررسی معایب در یک دوره ی جوجه کشی

در این مقاله ارائه علل احتمال و اقدامات تصحیحی مناسب در ارتباط با بسیاری از نشانه‌ و علائمی است که با کاهش قابلیت جوجه درآوری مشاهده می‌گردد. ۱)تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف می‌باشند درون تخم‌مرغ‌های شکسته نقطه سفیدرنگ بدون خون و غیر بارور مشاهده می‌گردد. علل: ۱-خروس غیر بالغ ۲-خروس با اسپرم غیر طبیعی ۳-کم بودن تعداد خروس‌ها ۴-شرایط بد آب و هوائی ۵-گله پیر ۶-بیماری گله مرغ مادر مربوطه ۷-کمبودهای تغذیه ۸-مشکلات حرکتی خروس‌های نژاد سنگین ۹-استفاده از داروها و مواد شیمیایی خاص ۱۰-انگل‌ها ۱۱-بستر ناکافی ۱۲-نورناکافی ۱۳- کاهش دفعات جفتگیری که عموماً در بسیاری از حالات ذکر شده مشاهده می‌گردد.

Read More