رفتن به نوشته‌ها

Tag: خازن یکسوساز

محاسبه ظرفیت خازن یکسوساز

فرمول محاسبه مقدار ظرفیت خازن برای پل دیود. با توجه به میزان ریپل.معمولا پیک تا پیک ریپل ۰.۲ ولت در نظر گرفته میشود. هر چه ظرفیت خازن بیشتر باشد جریان کشی بیشتری از ان میتوان داشت. Vp-p: حداکثر ریپل ولتاژ خروجی Vp-p=Vp / 2FRC یا Vp-p=Idc / 2FC