رفتن به نوشته‌ها

Tag: خاک خیار

روش های ضد عفونی خاک خیار گلخانه ای

روش های ضد عفونی خاک خیار گلخانه ای ضد عفونی کردن خاک خیار گلخانه ای به روش های مختلفی قابل انجام است که در زیر به تفکیک به آنها اشاره می کنیم. روش های ضدعفونی خاک خیار گلخانه ای ۱- ضد عفونی خاک با استفاده از نور خورشید (Soil Solarization) ضد عفونی با این روش در تیرماه و مردادماه انجام می شود. در این روش ابتدا مقدار لازم کود حیوانی پوسیده را بر روی خاک پخش می کنیم و سپس خاک را شخم می زنیم و سطح خاک را تسطیح می کنیم و اقدام به آبیاری غرقابی می نمائیم و…