رفتن به نوشته‌ها

Tag: خدمت مشاغل خانگی دفاتر پیشخوان،مشاغل خانگی،خانگی،مشاغل

خدمت مشاغل خانگی دفاتر پیشخوان

مشاغل خانگی به طرحی گفته میشود که اعضا خانواده در فضای مسکونی در غالب یک طرح کسب و کار بدون مزحمت برای همسایه ها منجحر به تولید خدمت یا محصول گردد.

شاغلین کسبو کار مذکور برای کسب منافع به صورت های که در ادامه به آن اشاره میکنیم فعالیت می نمایند:

۱-انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی

۲-انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه و محصول به خارج از محیط مسکونی

۳-انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاههای بالا دستی تامین کننده مواد اولیه و عرضه محصول انان در بازار، ترجیحا به صورت کسب و کار خوشه ای.

مفاهیمی که جهت تسهیل ثبت نام متقاضی می بایست با آنها آشنا شوید. شامل:

پشتیبان: منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مسئولیت حمایت از تعدادی از شاغلین خانگی را در کل فرایند تولید و ارایه خدمات، اعم از آموزش، تهیه و توزیع مواد اولیه و ابزار کار (حسب مورد)، مشاور، طراحی، نوآوری، بسته بندی، بازاریابی و فروش به عهده بگیرند.

افراد تحت پوشش:  افرادی که متقاضی انجام فعالیت تحت پوشش پشتیبان می باشند.

مستقل (خود اشتغالی): نوعی اشتغال است که فرد می تواند با اتکا به توان شخصی، خلاقیت و ابتکار به شکل خویش فرمایی به فعالیت های تولیدی و خدماتی بپردازد که در نتیجه منجر به کسب درامد و ایجاد فضای کسب و کار می شود.

کسب و کار مجازی: کسب و کاری است که در آن از اینترنت جهت انجام تبلیغات و فروش کالا و خدمات استفاده می گردد.