رفتن به نوشته‌ها

Tag: خیار ماده زای پارتنوکارپ

بستر کشت خیار گلخانه ای و بوته آن

بستر کشت خیار گلخانه ای

خیار گلخانه ای نیاز به بستر بسیار غنی دارد، لذا پس از شخم خاک گلخانه، کود حیوانی کاملاً پوسیده به خاک اضافه می شود و خاک به یکی از روش های گفته شده در قسمت بعدی باید ضد عفونی گردد.

خصوصیات بستر کشت خیار گلخانه ای

برای کاشت خیار، بستر کشت باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

 • بستر مناسب برای کشت خیار، لومی شنی است.
 • PH بستر کشت خیار باید ۶.۵ تا ۷.۵ باشد.
 • EC آب حدود ۲ و حداکثر ۳ دسی زیمنس بر متر می باشد.
 • حتما خاک باید دارای زهکش مناسب باشد.
 • بستر کشت خیار باید عاری از آلودگی ها باشد.

آلودگی هایی که در بستر کشت خیار نباید وجود داشته باشد شامل:
الف) بذر علفهای هرز
ب) گیاهان انگل مثل سس و گل جالیز
ج) تخم و لارو حشرات و کنه ها
د) وجود عامل بیماری زا در خاک مثل انواع قارچ ها، انواع باکتری ها
ه) نماتد

بنابراین جهت جلوگیری از خسارت به بوته های خیار، بستر کشت خیار را تا عمق ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر ضدعفونی می کنیم.


کشت خیار گلخانه ای روی بستر کاه

اگر قرار باشد از پرس های کاه برای بستر کشت خیار گلخانه ای استفاده شود طرز کار به این صورت است که بسته های کاه را بطور ردیفی در طول گلخانه قرار داده و اطراف آنها را با خاک می پوشانند و سپس روی بسته ها را به اندازه کافی مرطوب کرده و مقداری کود شیمیایی بعنوان مثال ۱۰۰ گرم نیترات آمونیوم، ۳۰ تا ۵۰ گرم سوپرفسفات و ۳۰ تا ۵۰ گرم پتاس روی هر بسته یا پرس کاه پاشیده و آبپاشی می کنند. در اثر فعالیت میکروارگانیزم ها برای تجزیه کاه درجه حرارت بستر برای مدتی افزایش می یابد. پس از چند روز که دما به ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد کاهش یافت، با ایجاد حفره ای در روی پرس کاه، نشاء خیار گلخانه ای را کاشت می کنیم و اطراف آن را با کمی کمپوست یا خاک می پوشانند.


کود دهی بستر کشت خیار گلخانه ای

برای ترکیب خاک با کود می توان یک لایه ۱۵ سانتیمتری کود روی زمین ریخته شود و روی آن ۱۰ سانتیمتر خاک ریخته شود و این مسئله تکرار شود تا پشته های به ارتفاع ۵۰ سانتیمترآماده شود. سپس آبیاری شود و تا ۱۰ روز قبل از کاشت نشاء های خیار گلخانه ای اجازه داده شود تا تخمیر و رهاسازی آمونیاک صورت گیرد. وقتی دمای خاک حدود ۲۷ تا ۳۰ درجه سانتیگراد رسید می توان نشاء های خیار گلخانه ای را کشت نمود.

انواع کودهایی که میتوان در کشت خیار گلخانه ای استفاده نمود:

 • استفاده از کودهای حیوانی
 • استفاده از کود مرغی: به میزان حدود ۱۰۰ تا ۷۰۰ کیلو گرم برای یک جریب
 • استفاده از کود گاوی یا گوسفندی: به میزان ۳ تا ۴ تن برای هر یک جریب
  چنان چه این کودها را با ۱ درصد سولفات آمونیوم یا ۰.۵ درصد اوره مخلوط کنیم و در محلی به صورت کپه در آورده، مقدار کمی به آن آب پاشی کرده و روی آن را با پلاستیک بپوشانیم و به مدت ۱ تا ۲ ماه نگهداری کنیم، بسیاری از آلودگی های داخل کود و به خصوص بذر علف هرز از بین می رود.
 • استفاده از کود کمپوست: در صورتی که خاک سنگین باشد، ۴ تا ۵ تن برای هر جریب استفاده می شود.

 

بوته های خیار ماده زای پارتنوکارپ

در سالهای اخیر هیبریدهای ماده زای پارتنوکارپ تولید شده است که میوه های آنها از طریق پارتنوکارپی به وجود می آید. بوته ی خیار پارتنوکارپ نیازی به گرده افشانی نداشته و از کشت لاینهای خالص به دست می آیند. در واقع تمام گل ها به میوه تبدیل می شوند.

ژنتیک گیاه ماده زاست و همان طور که گل می دهد، میوه هم می دهند.