رفتن به نوشته‌ها

Tag: خیار گلخانه ای

آموزش برداشت خیار گلخانه ای

برداشت خیار گلخانه ای

برداشت خیار گلخانه ای معمولاً ۴۵ تا ۵۰ روز پس از کاشت نوبت اول نشاء کاری در مرداد ماه و ۶۰ تا ۷۰ روز پس از کاشت نوبت دوم نشاء ها که اواخر آذر ماه انجام شده، شروع می شود و بین ۹۰ تا ۱۰۰ روز ادامه خواهد یافت.

در ایران میوه هایی که ۱۲ تا ۱۳ سانتیمتر طول دارند برداشت می شود و عموماً ۱۲ میوه ۱ کیلو گرم می باشد. بنابراین یک روز در میان برداشت خیار گلخانه ای انجام می شود. عملکرد ارقام موجود در ایران برای یک دوره کاشت، حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در مترمربع است که برای ارقام پرگل ۱۵ کیلو و تک گل ۲۰ کیلو می باشد.

هنگام برداشت خیار توجه شود که میوه خیار با دم برداشت گردد، دم میوه به سمت بالا خم شود و کشیده شود.

مهمترین آفات خیار گلخانه ای

در این قسمت از دوره آموزش کاشت خیار گلخانه ای به مهمترین آفات خیار می پردازیم.

مهمترین آفات خیار عبارتند از:

 • شته
 • کنه دونقطه ای
 • تریپس
 • مگس سفید یا سفید بالک
 • مگس مینوز

در ادامه به توضیح هر کدام از آفات بالا خواهیم پرداخت.

هرس بوته های خیار

پس از انتقال بوته به زمین اصلی به مرور زمان بوته رشد می کند. در ابتدا اولین هرس شامل حذف برگ و گل و میوه تا ارتفاع ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر از سطح زمین می باشد. معمولاً در فصل تابستان تا ارتفاع ۴۰ سانتیمتر و در فصل زمستان تا ارتفاع ۵۰ سانتیمتر انجام می گیرد.

پس از مدتی که بوته رشد میکند، تولید شاخه های جانبی می نماید در صورتی که اجازه ی رشد به این شاخه ها داده شود پس از مدتی گلخانه تبدیل به جنگلی از شاخ و برگ خواهد شد و رشد طولی بوته ها متوقف می شود و گیاه روی زمین پهن می گردد. شاخه های جانبی که بر سطح زمین پهن شده اند، آلوده شده یا پا بر روی آنها گذاشته می شود.

آفات و بیماری ها زیر برگ ها پنهان شده و به سرعت تکثیر می یابند.

علائم کمبود عناصر غذایی در خیار گلخانه ای

۱- علائم کمبود ازت در خیار

برگ های پایینی خیار شروع به زرد شدن می کند. علامت بارز کمبود ازت در میوه های خیار دیده می شود و انتهای میوه باریک و کج می شود.

می توانیم ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم اوره را در ۱۰۰ لیتر آب حل کرده و هر دو هفته یکبار بر روی گیاه، محلول پاشی نماییم.

۲- علائم کمبود فسفر در خیار

علائم کمبود فسفر به این صورت دیده می شود که پایین ترین برگ بوته خیار، زرد می شود در صورتی که برگ های بالایی آن سبز است. مقدار فسفر مورد نیاز قبل از کاشت بر اساس آزمایش خاک مشخص شده و تأمین می شود.

کمبود فسفر با محلول پاشی فسفر روی گیاه خیار، سریعاً جبران می شود. مصرف فسفر مونو پتاسیم فسفات از طریق آب آبیاری استفاده می شود.

ارقام خیار گلخانه ای

با توجه به اینکه ارقام زیادی در بازار وجود دارد کسانی که برای اولین بار قصد کشت خیار گلخانه ای را دارند با تحقیق محلی، رقمی که در منطقه بیشترین میزان کشت را دارد انتخاب کنند.

در طول روزهای کوتاه رقم کم گل و در طول روزهای بلند رقم پر گل انتخاب شود.

اگر تولید در شرایط طول روز متوسط انجام می گیرد، از ارقام بینابین استفاده می شود.

در انتخاب رقم سعی شود بازار مصرف مد نظر قرار گیرد و از ارقامی که بازار پسندی مناسب تری دارند استفاده نمائیم و همچنین در انتخاب رقم ،آلودگی های منطقه مد نظر قرار گیرد. مثلا ارقام مقاوم به بیماری ویروسی یا ارقام مقاوم به بیماری قارچی یا نماتد با توجه به آنها صورت گیرد.

روش های ضد عفونی خاک خیار گلخانه ای

روش های ضد عفونی خاک خیار گلخانه ای ضد عفونی کردن خاک خیار گلخانه ای به روش های مختلفی قابل انجام است که در زیر به تفکیک به آنها اشاره می کنیم. روش های ضدعفونی خاک خیار گلخانه ای ۱- ضد عفونی خاک با استفاده از نور خورشید (Soil Solarization) ضد عفونی با این روش در تیرماه و مردادماه انجام می شود. در این روش ابتدا مقدار لازم کود حیوانی پوسیده را بر روی خاک پخش می کنیم و سپس خاک را شخم می زنیم و سطح خاک را تسطیح می کنیم و اقدام به آبیاری غرقابی می نمائیم و…

بستر کشت خیار گلخانه ای و بوته آن

بستر کشت خیار گلخانه ای

خیار گلخانه ای نیاز به بستر بسیار غنی دارد، لذا پس از شخم خاک گلخانه، کود حیوانی کاملاً پوسیده به خاک اضافه می شود و خاک به یکی از روش های گفته شده در قسمت بعدی باید ضد عفونی گردد.

خصوصیات بستر کشت خیار گلخانه ای

برای کاشت خیار، بستر کشت باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

 • بستر مناسب برای کشت خیار، لومی شنی است.
 • PH بستر کشت خیار باید ۶.۵ تا ۷.۵ باشد.
 • EC آب حدود ۲ و حداکثر ۳ دسی زیمنس بر متر می باشد.
 • حتما خاک باید دارای زهکش مناسب باشد.
 • بستر کشت خیار باید عاری از آلودگی ها باشد.

آلودگی هایی که در بستر کشت خیار نباید وجود داشته باشد شامل:
الف) بذر علفهای هرز
ب) گیاهان انگل مثل سس و گل جالیز
ج) تخم و لارو حشرات و کنه ها
د) وجود عامل بیماری زا در خاک مثل انواع قارچ ها، انواع باکتری ها
ه) نماتد

بنابراین جهت جلوگیری از خسارت به بوته های خیار، بستر کشت خیار را تا عمق ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر ضدعفونی می کنیم.


کشت خیار گلخانه ای روی بستر کاه

اگر قرار باشد از پرس های کاه برای بستر کشت خیار گلخانه ای استفاده شود طرز کار به این صورت است که بسته های کاه را بطور ردیفی در طول گلخانه قرار داده و اطراف آنها را با خاک می پوشانند و سپس روی بسته ها را به اندازه کافی مرطوب کرده و مقداری کود شیمیایی بعنوان مثال ۱۰۰ گرم نیترات آمونیوم، ۳۰ تا ۵۰ گرم سوپرفسفات و ۳۰ تا ۵۰ گرم پتاس روی هر بسته یا پرس کاه پاشیده و آبپاشی می کنند. در اثر فعالیت میکروارگانیزم ها برای تجزیه کاه درجه حرارت بستر برای مدتی افزایش می یابد. پس از چند روز که دما به ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد کاهش یافت، با ایجاد حفره ای در روی پرس کاه، نشاء خیار گلخانه ای را کاشت می کنیم و اطراف آن را با کمی کمپوست یا خاک می پوشانند.


کود دهی بستر کشت خیار گلخانه ای

برای ترکیب خاک با کود می توان یک لایه ۱۵ سانتیمتری کود روی زمین ریخته شود و روی آن ۱۰ سانتیمتر خاک ریخته شود و این مسئله تکرار شود تا پشته های به ارتفاع ۵۰ سانتیمترآماده شود. سپس آبیاری شود و تا ۱۰ روز قبل از کاشت نشاء های خیار گلخانه ای اجازه داده شود تا تخمیر و رهاسازی آمونیاک صورت گیرد. وقتی دمای خاک حدود ۲۷ تا ۳۰ درجه سانتیگراد رسید می توان نشاء های خیار گلخانه ای را کشت نمود.

انواع کودهایی که میتوان در کشت خیار گلخانه ای استفاده نمود:

 • استفاده از کودهای حیوانی
 • استفاده از کود مرغی: به میزان حدود ۱۰۰ تا ۷۰۰ کیلو گرم برای یک جریب
 • استفاده از کود گاوی یا گوسفندی: به میزان ۳ تا ۴ تن برای هر یک جریب
  چنان چه این کودها را با ۱ درصد سولفات آمونیوم یا ۰.۵ درصد اوره مخلوط کنیم و در محلی به صورت کپه در آورده، مقدار کمی به آن آب پاشی کرده و روی آن را با پلاستیک بپوشانیم و به مدت ۱ تا ۲ ماه نگهداری کنیم، بسیاری از آلودگی های داخل کود و به خصوص بذر علف هرز از بین می رود.
 • استفاده از کود کمپوست: در صورتی که خاک سنگین باشد، ۴ تا ۵ تن برای هر جریب استفاده می شود.

 

بوته های خیار ماده زای پارتنوکارپ

در سالهای اخیر هیبریدهای ماده زای پارتنوکارپ تولید شده است که میوه های آنها از طریق پارتنوکارپی به وجود می آید. بوته ی خیار پارتنوکارپ نیازی به گرده افشانی نداشته و از کشت لاینهای خالص به دست می آیند. در واقع تمام گل ها به میوه تبدیل می شوند.

ژنتیک گیاه ماده زاست و همان طور که گل می دهد، میوه هم می دهند.

پرورش خیار گلخانه ای

خاک مناسب برای خیار درختی:

خاک مورد استفاده در گلخانه های کشت خیار بایستی دارای بافت سبک (Sandy loam) بوده و از نفوذپذیری خوبی برخوردار باشد. این نوع خاک هر چه از نظر داشتن هوموس تقویت گردد کاشت خیار در آن دارای عملکرد بهتری خواهد بود. تقویت خاکهای سبک را می توان با کودهای حیوانی تامین نمود.

اگر خاک قابل استفاده کمی سنگین باشد می توان با اضافه کردن مقداری شن شسته عاری از آهک و گچ به همراه کمپوست بطوریکه از نظر مصرف میزان مورد نیاز جنبه اقتصادی جنبه اقتصادی داشته باشد آنرا اصلاح نمود. همچنین در صورت نفوذپذیری کم آب یا زه دار بودن خاک می توان از لوله های مشبک پلی اتیلن و نصب در زیر پشته های خاک نیز استفاده نمود. این روش میتواند زهکشی لازم را برای خاک تامین نماید. خاکهای نسبتاً سنگین و یا خاکهایی که دارای نمک زیاد باشند اصلاً مناسب نمی باشند زیرا تهویه، آبشویی و ضدعفونی اینگونه خاکها بسیار مشکل می باشد و مطمئناً به رشد ریشه نیز صدمه می زند.