رفتن به نوشته‌ها

Tag: دانشجویان ارشد مکاترونیک

تشکیل جلسه تصویب پروپوزال ارشد مکاترونیک- تیر۹۴

قابل توجه دانشجویان ارشد مکاترونیک   جلسه شورای گروه جهت بررسی و تصویب پروپوزال دانشجویان روز ۳شنبه مورخ ۹۴/۴/۹ ساعت ۱۰:۳۰ برگزار می شود . دانشجویان جهت تایید موضوع ، پروپوزال خود را با تایید استاد راهنما تا مورخ ۹۴/۴/۷ به مسئول تحصیلات تکمیلی (آقای مرشدی) ارائه فرمایند.