برچسب گذاری توسط: دانشگاه آزاد کاشان

تعداد پایان نامه های در دست راهنمایی اساتید دانشگاه آزاد کاشان رشته مکاترونیک ۰

تعداد پایان نامه های در دست راهنمایی اساتید دانشگاه آزاد کاشان رشته مکاترونیک

تعداد ورودیهای سال ۱۳۹۳ رشته ارشد مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان ۰

تعداد ورودیهای سال ۱۳۹۳ رشته ارشد مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

دانشجویان پسر دانشجویان دختر کل دانشجویان گرایش ۲ ۳ ۵ کنترل اتوماتیک ۴ ۴ ۸ طراحی ربات ۲ ۱ ۳ ارتباط جنبی ورودیهای سال ۱۳۹۳ رشته مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان به تفکیک گرایش و...

جزوه درس مدیریت کیفیت و عملیات دکتر لاجوردی ۰

جزوه درس مدیریت کیفیت و عملیات دکتر لاجوردی

استاد : آقای دکتر لاجوردی درس : مدیریت کیفیت و عملیات رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: pdf تعداد صفحات: ۶۸ صفحه زبان : فارسی و انگلیسی دانلود