رفتن به نوشته‌ها

Tag: دانلود پروژه درس مدیریت کیفیت

دانلود پروژه درس مدیریت کیفیت – صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ۲- ISO 17025

صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون (قسمت دوم)   محقق :آقای  مهندس خحوی پروژه درس : مدیریت کیفیت و عملیات – ISO 17025 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۴۰صفحه حجم :۶۵۴ KB سرفصل مطالب: کنترل مدارک تصویب و صدور مدارک تغییرات در مدارک بازنگری درخواست ها، پیشنهادها و قراردادها واگذاری آزمون ویا کالیبراسیون به پیمانکار فرعی خرید خدما ت و ملزومات ارائه خدمت به مشتری شکایات کنترل سوابق سوابق فنی ممیزی های داخلی بازنگری های مدیریت الزامات فنی روش های آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری روشها انتخاب روش آزمون…

دانلود پروژه درس مدیریت کیفیت – استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات – ISO 27001

استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات – ISO 27001 محقق : خانم مهندس فائزه اخباری راد پروژه درس : مدیریت کیفیت و عملیات – ISO 27001 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۸۳صفحه حجم :۱۰۶۰KB سرفصل مطالب: اصول مهم در امنیت اطلاعات تعریف سری استانداردهای ISO 2700K مزایا ارزیابی اولیه دانلود

دانلود پروژه درس مدیریت کیفیت – استاندارد ایمنی محصولات در صنایع غذایی – ISO 22000

استاندارد ایمنی محصولات در صنایع غذایی – ISO 22000 محقق : خانم مهندس اربابی پروژه درس : مدیریت کیفیت و عملیات – ISO 22000 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۳۷صفحه حجم :۱۲۵۴KB سرفصل مطالب: مزایا الزامات مستندسازی دامنه کاربرد دانلود

دانلود پروژه درس مدیریت کیفیت – استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ایohsas – iso 18002

استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ایohsas – iso 18002 محقق : آقای مهندس محمود علوانی پروژه درس : مدیریت کیفیت و عملیات – iso 18002 – OHSAS رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۳۹صفحه حجم :۴۱۱۹KB سرفصل مطالب: استاندارد های ایزو تاریخچه مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی سازمانهای بین المللی و ملی مرتبط تعاریف ، اصطلاحات و مفاهیم استاندارد  OHSAS18001:2007  دانلود