رفتن به نوشته‌ها

Tag: دستور پرینت در سریال مانیتور اردوینو

دستور پرینت در سریال مانیتور اردوینو

کد

Serial.print(“duration”);
Serial.print(duration);
Serial.print(“duration3”);
Serial.print(duration3);

خروجی

duration0duration30duration0duration30duration0duration30duration0duration30duration0duration30duration0duration30duration0duration30duration0duration30duration0duration30