رفتن به نوشته‌ها

Tag: دفتر علم سنجی

ترین های تولید علم کشور در شهریور ماه 94

  دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی استخراج کرد: ترین های تولید علم کشور در شهریور ماه 94 به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، دفتر علم سنجی مرکز ، بر اساس اطلاعات پایگاه اسکوپوس که در بر دارنده داده های استنادی بیش از 22 هزار نشریه علمی از سراسر دنیاست، پرکارترین و برترینهای تولید علم کشور را در شهریورماه سال جاری استخراج و گزارش کرد. براساس گزارش این دفتر ، براساس مدارک علمی منتشر شده در شهریور ماه که در اسکوپوس نمایه شده است، کل مدارک علمی منتشر شده ایرانیان در این ماه 1 هزارو…