رفتن به نوشته‌ها

Tag: دکتر لاجوردی

پروژه های درس مدیریت کیفیت و عملیات دکتر لاجوردی

موضوع : بررسی انواع ISO استاد : آقای دکتر لاجوردی درس : مدیریت کیفیت و عملیات رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد اسلامی واحد کاشان زبان : فارسی ISO 31000 مدیریت ریسک – ارایه دهنده : محمد زارع مهرجردی   ISO  ۱۵۱۸۹ : ۲۰۰۷ – دستورالعمل های استاندارد آزمایشگاهی – ارایه دهنده: پیام فدایی iso 10012 – سیستم های مدیریت اندازه گیری – ارایه دهنده: مرتضی اقبالیان iso 10015 – مدیریت آموزش – ارایه دهنده: راضیه حضرتی iso 15008 – الزامات ارگونومی وسایل نقلیه – ارایه دهنده: سعید شفق سرخ iso 4217 – کد گذاری ارزی – ارایه دهنده: زهرا بابازاده iso 1007 – مدیریت…