رفتن به نوشته‌ها

Tag: سامانه خانه کارگر،خانه کارگر،ثبت نام خانه کارگر

سامانه خانه کارگر

این سامانه به منظور تمدید و صدور کارتهای خانه کارگر طراحی و اجرا شده است

این سامانه دارای دو خدمت ۱- ثبت نام عضو جدید ۲- ثبت نام هوادار جدید می باشد.

*چنانچه فرد بیمه شده اصلی تامین اجتماعی می باشد به عنوان عضو جدید و چنانچه بیمه دشه اصلی تامین اجتماعی نمی باشد به عنوان هوادار جدید ثبت نام می گردد.

توجه فرمایید چنانچه فرد اصلی قبلا بیمه شده تامین اجتماعی بوده ولیکن در حال حاضر نوع بیمه وی تغییر کرده است نیز می بایست به عنوان هوادار ثبت نام شود.