رفتن به نوشته‌ها

Tag: سلف

سلف

سلف مقاومتی برای جریان های کم استفاده می شود. تا ۱ وات. فرکانس برود بالا سلف اتصال باز میشود. از همین خاصیتش برای فیلترکردن نویزها استفاده میشود. در سلف مقاومتی نوارهای رنگی مثل مقاومت خوانده میشوند. با این تفاوت که واحد آن میکروفاراد خواهد بود.